WAT, waarom en hoe?

WAT is de A11?

Tussen het voorjaar van 2014 en het najaar van 2017 bouwen we de A11, een nieuwe snelweg tussen de N31 in Brugge en de N49 in Westkapelle. De A11, met een totale lengte van 12 kilometer, zorgt voor een vlotte verbinding van de Zeehaven van Brugge met het binnenland.

Puzzelstukken voor na new text 2014

WAAROM is de A11 noodzakelijk?

Bereikbare haven

Icoon haven

De Zeehaven van Brugge groeit. De huidige verbindingsweg tussen de N31 en de N49 is niet ideaal om het vrachtverkeer van en naar de haven te verwerken. De A11 moet zorgen voor een betere verbinding met het binnenland. Door het havenverkeer te scheiden van het lokale verkeer, verhoogt de verkeersveiligheid en kan de haven verder groeien, wat belangrijk is voor de economische ontwikkeling van Vlaanderen.

Een veilige en leefbare regio

Icoon haven

De komst van de A11 zorgt voor minder zwaar - en minder toeristisch verkeer op de lokale wegen tussen Brugge, Dudzele, Lissewege en Westkapelle. Het lokaal verkeer kan zich vlotter en veiliger verplaatsen. Nieuwe lokale verbindingen voor het auto- en fietsverkeer maken het aangenaam rijden tussen de verschillende polderdorpen. 

 

Vlot naar de kust en terug

Icoon strandhuis

De A11 is ook een verbindingsweg voor het recreatieve verkeer richting de oostkust. Toeristen hoeven niet langer gebruik te maken van de gewestwegen en rijden vlot naar Knokke en terug

HOE wordt de A11 gefinancierd?

Wat is een publiek-private overeenkomst?

Om enkele missing links in het Vlaamse wegennet weg te werken worden er verschillende projecten uitgevoerd via Publiek-Private Samenwerking (PPS).

In een PPS-project gaat de overheid in zee met een private partner en sluit een DBFM-overeenkomst af (Design, Build, Finance & Maintain). Dit wil zeggen dat een private projectvennootschap het ontwerp, de bouw, de financiering en het 30-jarig onderhoud van de A11 voor haar rekening neemt. In ruil daarvoor betaalt de overheid jaarlijks een prestatie-afhankelijke vergoeding.

Wie is de opdrachtgever?

De opdrachtgever is het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door het Agentschap Wegen en Verkeer. Via een DBFM-overeenkomst draagt het Vlaamse Gewest het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de A11 over aan de Opdrachtnemer, de private projectvennootschap ‘Via A11’.

Wie is de opdrachtnemer?

De opdrachtnemer is de private projectvennootschap ‘Via A11’.

Aandeelhouders zijn: 
  • de private partijen DG Infra+, Inframan, Ondernemingen Jan De Nul, Algemene Aannemingen Van Laere, Aswebo, Aclagro en Franki Construct
  • Via-Invest, een samenwerkingsverband tussen AWV en ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV)
Naast kapitaal van de aandeelhouders, wordt de vennootschap gefinancierd met een obligatie (project bonds). Voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van de A11 doet ‘Via A11’ beroep op aannemers: Ondernemingen Jan De Nul, Algemene Aannemingen Van Laere , Franki Construct, Aswebo, Aclagro.

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen