Werken rotonde Parkbegraafplaats afgerond

De werken aan de rotonde Parkbegraafplaats in het aansluitingscomplex Blauwe Toren zijn zo goed als afgerond. Na de voltooiing van de A11 zal de rotonde 6 aantakkingen tellen in plaats van 4. De rotonde is nu groter gemaakt zodat de twee nieuwe wegen aangesloten kunnen worden in het najaar van 2015.

Twee nieuwe vertakkingen

Eens de A11 voltooid is zullen er twee nieuwe wegen aansluiten op de rotonde Parkbegraafplaats: een nieuwe oprit naar de Zeelaan (N31) en een nieuwe weg richting Pathoekeweg. Om de hinder te beperken heeft de aannemer de werken uitgevoerd in 2 fases.

Fase 1

Tijdens de eerste fase, die liep van augustus tot september 2014, werd de bestaande bypass tussen de afrit van de N31 en de N371 verplaatst richting Brugge.

Fase 2

Tijdens de tweede fase, van september tot november 2014, werd de rotonde zelf aangepakt en groter gemaakt. In deze fase was de rotonde volledig afgesloten en werd het verkeer omgeleid langs een tijdelijke weg.

Ondertussen is de rotonde weer volledig open voor het verkeer. De aannemer legt momenteel nog de laatste hand aan de fietspaden, signalisatie en bermen. Voor de kerstvakantie zal alles voltooid zijn. De twee nieuwe wegen die zullen aansluiten op de rotonde worden afgewerkt in het najaar van 2015. De bestaande weg naar de Parkbegraafplaats en de bestaande oprit worden heraangelegd in 2016, na het openstellen van de nieuwe oprit naar de Zeelaan (N31).

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen