Stationsweg midden september weer open voor verkeer

De aannemer legt momenteel de laatste hand aan de Stationsweg. De omgevingswerken zijn bijna afgerond en als laatste worden de leuningen geplaatst in de tunnel. Wanneer ook dit gebeurd is, kunnen de fietspaden opengesteld worden. In tussentijd zal de Stationsweg dienstdoen als omleidingsroute voor fietsers voor de werken op de verbindingsweg tussen de Blankenbergse Steenweg (N371) en de Pathoekeweg. Vanaf half september zal de historische verbinding tussen de Blankenbergse Steenweg en Dudzele weer in ere hersteld zijn.

Toekomstbeeld uit brochure
Twee korte tunnels onder de A11/N31 en de spoorwegen zorgen ervoor dat deze historische verbinding weer wordt hersteld. Het fiets- en voetpad ligt hoger dan de weg, waardoor fietsers minder moeten klimmen bij het uitrijden van de tunnel. De wanden van de tunnel plooien licht open. Dat maakt het aangenamer fietsen en wandelen op de Stationsweg.


Leave a comment

You are commenting as guest.

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen