Nieuwe hinder Heistlaan vanaf maart 2015

Op 11 maart 2015 gaan de herinrichtingswerken op de Heistlaan een nieuwe fase in. De afgelopen maanden werd de rijstrook langs de kant van tearoom/restaurant Hespekotje aangelegd. Nu deze werken afgerond zijn, is de andere kant aan de beurt. Hierdoor zal er gedurende twee maanden slechts enkelrichtingsverkeer mogelijk zijn, in de richting van Heist. Het verkeer dat richting de Dudzelestraat wil, moet omrijden via de Alfred Ronsestraat.

Fase 1: 11 maart 2015 - 18 maart 2015

Vanaf 11 maart 2015 is er op de Heistlaan enkel nog verkeer richting Heist mogelijk. Verkeer dat vanuit Heist naar de Dudzelestraat (Dudzele, Westkapelle) wil, moet omrijden via de Alfred Ronsestraat.

kaart-item-4-verkeerssituatie-Heistlaan-fase-1

kaart-item-4Omleiding-gemotoriseerd-verkeer-fase-1

Fietsers volgen tijdens fase 1 nog steeds de omleiding via de Fonteinestraat.
kaart-item-4-omleiding-fietsers-fase-1

Fase 2: 18 maart 2015 - 18 mei 2015

Vanaf 18 maart 2015 kan het verkeer op de Heistlaan gebruik maken van de nieuw aangelegde tunnel. Er geldt nog steeds enkelrichtingsverkeer richting Heist, het verkeer dat naar de Dudzelestraat (N376) wil moet de omleiding via de Alfred Ronsestraat volgen. De fietsomleiding via de Fonteinestraat wordt verplaatst naar de Heistlaan. Daar is ondertussen een dubbelrichtingsfietspad aangelegd aan de zijde van de kanalen.

kaart-item-4-verkeerssituatie-Heistlaan-fase-2De fietsers die van het jaagpad komen, kunnen dan de omleiding via de Heistlaan volgen.

kaart-item-4-Omleiding-fietsers-fase-2

Het gemotoriseerd verkeer volgt nog steeds de omleiding via de Alfred Ronsestraat, zoals aangegeven in fase 1.

Fase 3: 18 mei 2015 – mei 2016

Vanaf 18 mei 2015 is de Heistlaan volledig afgewerkt tot net voor de kleine rotonde. Er is opnieuw verkeer in beide richtingen mogelijk. Ter hoogte van de nieuwe, kleine rotonde wordt het verkeer omgeleid via een bypass. De fietsers die van het jaagpad komen, volgen nog steeds de omleiding via de Heistlaan.

150413 ID Heistlaan-03

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen