Nachtelijke afsluiting N31

Sinds augustus 2014 werkt de aannemer aan de nieuwe brug van de Blankenbergse Steenweg (N371) over de Zeelaan (N31). Ter hoogte van die brug wordt de N31 in maart vijf nachten afgesloten. Het verkeer moet de Zeelaan (N31) in beide richtingen verlaten en wordt via de op- en afritten omgeleid om de N31 voorbij de brug weer op te rijden.

Een nieuwe brug over de N31

Het aansluitingscomplex Blauwe Toren krijgt een nieuwe brug over de Zeelaan (N31). De nieuwe brug van de Blankenbergse Steenweg (N371) over de N31 wordt gebouwd vlak naast de oude brug. Die laatste blijft in gebruik tot de nieuwe brug volledig klaar is, in september 2015. Pas daarna zal de oude brug afgebroken worden, waardoor de hinder voor het verkeer beperkt blijft.

Nachtelijke omleiding

Eind januari plaatst de aannemer een overkluizing naast de bestaande brug. Een overkluizing is een constructie die over de weg wordt gebouwd, zodat de nieuwe brug aangelegd kan worden zonder hinder voor het verkeer. Om deze overkluizing te kunnen plaatsen, moet het verkeer de snelweg gedurende vijf nachten verlaten ter hoogte van de brug. Bestuurders uit beide richtingen worden omgeleid via de op- en afritten en kunnen de N31 voorbij de brug weer oprijden. De nachtelijke afsluiting van de N31 is gepland van 2 maart tot en met 6 maart. Als deze data omwille van de weersomstandigheden nog veranderen, brengen wij u hiervan op de hoogte.

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen