Mogelijke (nachtelijke) geluidshinder in april en mei

In april en mei vinden er op verschillende werven werken plaats die geluidshinder kunnen veroorzaken. Deze werken gebeuren meestal ’s nachts. Het gaat telkens maar om een paar nachten op rij, en de aannemer doet zijn best om de hinder tot een minimum te beperken.

Tijdens de eerste week van april werkt de aannemer aan het fietspad tussen het Boudewijnkanaal en het Leopold- en Schipdonkkanaal, ter hoogte van het aansluitingscomplex van de A11 met de haven van Zeebrugge. Deze werken gebeuren overdag.

Maandag 11 tot en met vrijdag 22 april werkt de aannemer aan de tunnel van de ‘oude’ Stationsweg onder de sporen.  Deze werken gebeuren voornamelijk ’s nachts. Ook tijdens het weekend van 15 april wordt er dag en nacht doorgewerkt.

Tijdens het weekend van vrijdagavond 15 april tot maandagochtend 18 april wordt de oude brug van de Blankenbergse Steenweg (N371) over de N31 afgebroken. Ook deze afbraakwerken kunnen sporadisch voor nachtlawaai zorgen.

Eind april
werkt de aannemer enkele nachten aan het aansluitingscomplex van de A11 met de haven van Zeebrugge.

Begin mei
werkt de aannemer opnieuw aan het fietspad tussen het Boudewijnkanaal en het Leopold- en Schipdonkkanaal, ditmaal ter hoogte van de fietstunnel van de Koffieweg. Deze werken kunnen overdag of ’s nachts doorgaan.

Geluidshinder wordt meestal veroorzaakt door het intrillen van damplanken. Damplanken zijn lange planken die met behulp van een trilblok in de grond worden getrild. Omdat de frequentie van het trillen varieert, brengt dit relatief weinig lawaai of trillingshinder met zich mee. Toch kan de buurt in sommige gevallen hinder ondervinden, waarvoor onze oprechte excuses.

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen