Minder hinder

De A11 verbindt de N31 in Brugge met de N49 in Westkapelle. Daardoor zal het verkeer tussen de haven en het binnenland vlotter verlopen. Een mooi vooruitzicht dus. Maar eerst moeten we met z’n allen door een periode van ingrijpende werkzaamheden. We nemen verschillende maatregelen om de hinder te beperken:

Efficiënte planning

Een ‘slimme fasering’ van de werken beperkt de hinder tot een minimum. Bepaalde delen van de A11 zullen sneller klaar zijn. Dat is handig: zo hoeft het vrachtverkeer niet om te rijden via lokale wegen. We beperken ook het aantal verschillende fasen. Zo blijft een gewijzigde verkeerssituatie zo lang mogelijk dezelfde.

Hoofdwegen en fietsverbindingen

  • Tijdens de werken blijven de hoofdwegen zo veel mogelijk in dienst. Op de N31 en op de N49 blijven er altijd 2 rijstroken beschikbaar in elke rijrichting.

  • Bestaande fietsverbindingen blijven zoveel mogelijk beschikbaar. Als er aan het functioneel fietsroutenetwerk toch een omleiding moet komen, dan beperken we die tot maximum 1 kilometer.

Woningen en bedrijventerreinen

Woont of werkt u in de onmiddellijke omgeving van de werken? We zorgen ervoor dat uw woning of bedrijf altijd bereikbaar blijft.

Havenverkeer

Sinds oktober 2015 zorgen de werken aan de A11 voor gewijzigde verkeerssituaties en  hinder in het havengebied. Het Agentschap Wegen en Verkeer doet er alles aan om die hinder zoveel mogelijk te beperken en u als havenbedrijf zo goed mogelijk te informeren. Zo kan u op uw beurt tijdig uw medewerkers en leveranciers verwittigen. In de havenbrochure hieronder vindt u een overzicht van de verschillende fases van de werken tot augustus 2017, en de bijhorende omleidingen. Indien de timings of omleidingen wijzigen door onverwachte omstandigheden, plaatsen we hier een geüpdatete versie van de brochure.
 
Havenbrochure

Werfverkeer

Werfverkeer blijft zoveel mogelijk uit de buurt van woonwijken. We scheiden het werfverkeer maximaal van het overige verkeer.

Tijdige communicatie

Tijdens de werken zullen we efficiënt en tijdig communiceren met buurtbewoners, belanghebbenden, bedrijven en handelaars.

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen