Versmalde rijstroken op N31 in Brugge

Sinds 5 mei moet het verkeer op de N31 ter hoogte van de ‘oude’ Stationsweg in Brugge over versmalde rijstroken. Om een tunnel te bouwen onder de N31 Zeelaan, heeft de aannemer ongeveer de helft van de wegbreedte van de N31 nodig als werfzone.Ook de afrit van de N31 naar de N371 Blankenbergse Steenweg werd verplaatst

Versmalde rijstroken over 800 meter

Rijdt u op de N31, dan moet u in beide richtingen over twee versmalde rijstroken. Deze situatie is geldig over een afstand van 800 meter vanaf het kruispunt met de Stationsweg in de richting van Zeebrugge. Om de veiligheid te garanderen, geldt er een snelheidsbeperking van maximum 50 km/u en een inhaalverbod. Op het kruispunt van de Stationsweg met de N31 blijft de situatie in deze fase nog ongewijzigd.

De ‘oude’ Stationsweg is sinds maart al afgesloten van de N31 in de richting van Brugge. Sinds 5 mei is  de ‘oude’ Stationsweg afgesloten van de N31 in de richting van Zeebrugge. Lokaal verkeer en fietsers moeten omrijden via de Blankenbergsesteenweg (N371) of de Ter Doeststraat. Deze situatie blijft geldig tot vermoedelijk november 2016. Fietsers zullen vóór de zomer opnieuw de verbinding kunnen maken tussen de N371 en de Herdersbrug via het bestaande traject ‘oude’ Stationsweg, N31, Stationsweg.

Toekomstige situatie

De nieuwe A11 en de ‘oude’ Stationsweg zullen niet gelijkvloers kruisen. Er komen twee korte tunnels (één onder de N31 en één onder de spoorwegen en de A11) die de historische verbinding tussen de Blankenbergsesteenweg (N371) en Dudzele zullen herstellen.

Verplaatsing afrit N371 Blankenbergse Steenweg

De afrit van de N31 Zeelaan naar de N371 Blankenbergsesteenweg is sinds 5 mei afgesloten. Wilt u richting de N371 Blankenbergsesteenweg rijden, dan neemt u de bestaande afrit ter hoogte van de betoncentrale die naar de rotonde op de N371 leidt. Die bestaande afrit, die enkel gebruikt werd door extreem hoog vervoer, werd in het voorjaar verbreed en is nu beschikbaar voor alle verkeer. Deze situatie blijft geldig tot vermoedelijk eind 2015. 

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen