Nieuwe brug Blankenbergse Steenweg over N31 pas in dienst vanaf voorjaar 2016

Door problemen met het brugdek, zal de nieuwe brug pas gebruiksklaar zijn in het voorjaar van 2016. De nieuwe brug zal waarschijnlijk in dienst zijn vanaf eind maart 2016, de afbraak van de oude brug is voorzien voor april 2016.


Problemen met het betonnen brugdek

Ondanks onze eerdere aankondiging, is het onmogelijk om de nieuwe brug deze maand nog klaar te krijgen. Door problemen met het betonnen brugdek, moet het brugdek eerst lokaal bijgewerkt worden ter hoogte van de voegen en de pijlers. Pas daarna kan de waterdichte laag aangebracht worden, en pas daarna kunnen de asfalteringswerken starten. Door de slechte weersomstandigheden tijdens de winter, kan de aannemer pas na 1 maart de toplaag in asfalt beginnen aanleggen.

Nieuwe timing

Aangezien de asfalteringswerken pas in maart 2016 kunnen starten, zal de nieuwe brug vermoedelijk pas eind maart 2016 gebruiksklaar zijn. Volgens deze planning wordt de oude brug dan afgebroken in april 2016. Tot dan blijft de huidige verkeerssituatie met de mini-rotonde van kracht.

Signalisatie en wegcode volgen

We begrijpen dat deze omstandigheden hinder veroorzaken. Voor ieders veiligheid en om de verkeersstroom zo vlot mogelijk te houden, vragen we alle weggebruikers om de wegsignalisatie in de buurt van de mini-rotonde nauwlettend te volgen.

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen