Nieuw kruispunt Pathoekeweg en lokale verbindingsweg in gebruik

Sinds 13 oktober is het kruispunt van de Pathoekeweg met de nieuwe verbindingsweg naar de Blankenbergse Steenweg (N371) in gebruik. Verkeer tussen de Herdersbrug en de N371 rijdt nu hierlangs en niet meer via de Stationsweg (N348).

Het afgesloten stuk van de Stationsweg wordt opgebroken, zodat daar de nieuwe Stationsweg kan aangelegd worden. Deze nieuwe Stationsweg herstelt de historische verbinding tussen de Blankenbergse Steenweg (N371) en Dudzele.

Op het nieuwe kruispunt van de Pathoekeweg met de nieuwe verbindingsweg krijgt het verkeer tussen de Herdersbrug en de Blankenbergse Steenweg (N371) voorrang op het lokale verkeer over de Pathoekeweg. Concreet betekent dit dat verkeer vanop de Pathoekeweg naar de Blankenbergse Steenweg (en de N31 en de E40) niet via het nieuw aangelegde kruispunt kan rijden, maar een omleiding volgt via de Kolvestraat en de Blankenbergse Steenweg (N371). De overige afslaande bewegingen zijn wel mogelijk. Deze situatie blijft gelden tot de A11 helemaal in dienst is, in de loop van de zomer van 2017.
pathoekeweg

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen