N31 over de nieuwe tunnel

Vanaf 5 december zal het verkeer op de N31 ter hoogte van de Oude Stationsweg in Brugge via een tijdelijke weg over de nieuwe tunnel kunnen rijden. De komende maanden werkt de aannemer verder aan het tweede deel van de tunnel. Tegen het einde van 2015 moet de volledige tunnel klaar zijn.

Oude Stationsweg wordt doorgetrokken

Momenteel kruisen de ‘oude’ Stationsweg en de N31 Zeelaan elkaar gelijkvloers. Dat zal na de werken niet meer zo zijn. Het verkeer op de oude Stationsweg zal via een tunnel onder de N31 Zeelaan rijden, om vervolgens via een tweede lokale tunnel onder de spoorwegen en de toekomstige A11 te rijden. Zo wordt de historische verbinding tussen de Blankenbergsesteenweg (N371) en Dudzele hersteld.

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen