Mogelijke geluidshinder tijdens de komende maanden

Damplanken en heipalen

Om nieuwe constructies zoals bruggen en tunnels te kunnen bouwen, moeten er damplanken of heipalen in de grond gebracht worden.

  • Damplanken hebben een waterkerende rol: dankzij de planken kan er een waterdichte bouwkuip uitgegraven worden. Dit gebeurt soms met een trilblok, wat beperkte geluidshinder met zich meebrengt.

  • Heipalen zijn lange palen, die in een zachte bodem worden gebracht, zodanig dat het bouwwerk kan rusten op de dieper liggende, draagkrachtige laag van de ondergrond. Om technische redenen kunnen heipalen niet met een trilblok in de grond gebracht worden. Heipalen worden met een dieselblok in de grond ‘geklopt’. Dit kan extra geluidshinder met zich meebrengen.

  • Achteraf worden de damplanken opnieuw uit de grond getrokken . Dit brengt beperkte geluidshinder met zich mee.


Overzicht van de werken

Klik op de kaart voor de volledige grootte.

ITEM 3 ID GeluidshinderkaartV3

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen