Mogelijke geluidshinder ten gevolge van de werken aan de A11

Om de A11 tussen Brugge en Westkapelle aan te leggen, moeten er heel wat bruggen, tunnels en aansluitingscomplexen gebouwd worden. Die bouwwerken rusten op damplanken en heipalen, die in de grond moeten geplaatst worden. Helaas gaan die werken soms gepaard met geluidshinder. Hieronder vindt u een woordje uitleg en een overzicht van de werken.

Damplanken en heipalen

Om nieuwe constructies zoals bruggen en tunnels te kunnen bouwen, moeten er damplanken of heipalen in de grond gebracht worden.

  • Damplanken hebben een waterkerende rol: dankzij de planken kan er een waterdichte bouwkuip uitgegraven worden. Dit gebeurt soms met een trilblok, wat beperkte geluidshinder met zich meebrengt.
  • Heipalen zijn lange palen, die in een zachte bodem worden gebracht, zodanig dat het bouwwerk kan rusten op de dieper liggende, draagkrachtige laag van de ondergrond. Om technische redenen kunnen heipalen niet met een trilblok in de grond gebracht worden. Heipalen worden met een dieselblok in de grond te ‘geklopt’. Dit kan extra geluidshinder met zich meebrengen.
  • Achteraf worden de damplanken opnieuw uit de grond getrokkeN . Dit brengt beperkte geluidshinder met zich mee.

Overzicht van de werken

Klik hier om te zien waar er de eerstvolgende maanden gewerkt wordt.

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen