De A11: gebouwd door mensen.

“Dan druk je na maanden van voorbereiding op de knop...
en het werkt. Heerlijk is dat.”

Pieter is industrieel ingenieur elektromechanica en projectleider elektromechanica voor het hele A11-traject. Vanuit die belangrijke functie stuurt hij werfleiders en assistent-projectleiders aan. Het zijn de mannen die de lampen doen branden. Maar ze doen nog veel meer, zo blijkt...

Leuke job?

Heel leuk. Het is mooi om zo’n groot project fase na fase te zien groeien. Het gaat ook goed, dus da’s een extra stimulans.

Waar ben je nu mee bezig?

Altijd met verschillende dingen tegelijk, eigenlijk. Vergaderen, coördineren, oplossingen bedenken voor grote en kleine problemen... We komen wekelijks samen met alle betrokken diensten en onderaannemers om de voortgang te bespreken. Veel zit ook nog in de voorbereidende fase.

Geef eens een paar voorbeelden van wat ENGIE Fabricom doet voor de A11?

Heel wat.

Iets begrijpelijks?

We leggen bijvoorbeeld de detectielussen waarmee allerlei informatie over het verkeer kan gewonnen worden.

Detectielussen.

Dat zijn elektrische sensoren die we per twee in sleuven in het wegdek installeren. Ze liggen op een meter van elkaar en registreren elke passage van een voertuig. Tegenwoordig maken ze zelfs onderscheid tussen motoren, personenauto’s, vrachtwagens en bussen. Die informatie is belangrijk om de juiste maatregelen voor een betere verkeersdoorstroming te kunnen nemen. Ze wordt gebruikt bij verkeersstudies van allerlei aard. We plaatsen ook de dynamische borden die je later in real-time zullen informeren over de verkeerssituatie op je reisweg. De pompstations die ervoor zorgen dat de tunnels niet onder water komen te staan, zijn ook onze verantwoordelijkheid. Hiervoor werken we nauw samen met de hoofdaannemer die de tunnels bouwt. En dan is er natuurlijk de verlichting over het hele traject: de autoweg, de tunnels, de op- en afritten, de fietspaden.

Er is extra aandacht voor fietsers bij de ontwerpen...

Klopt. Ook wat verlichting betreft. Langs de fietspaden gebruiken we overal ledarmaturen die op de langere trajecten voorzien zijn van dimmers en bewegingssensoren: het licht zal zachtjes schijnen als er geen fietsverkeer is, gradueel verhogen wanneer er een fietser aankomt en daarna weer dimmen. Aangenaam, duurzaam en energiebesparend.

En een magische belevenis voor de fietser.

Ook, ja. (lacht)

Nog een interessant verhaal zijn de ADR-camera’s.

Wat zijn ADR-camera’s?

Dat zijn speciale camera’s die we installeren aan de ingang van tunnels. Zij lezen de gegevens van de oranje ADR-plaat die op elke vrachtwagen hangt en informatie geeft over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de lading. Dat is levensreddende informatie wanneer er een ramp gebeurt in de tunnel. De hulpdiensten en de brandweer weten dan precies wat hen te wachten staat en kunnen zich daaraan aanpassen. Dat is voor hen heel belangrijk. De installatie van ADR-camera’s op de A11 is een première voor Vlaanderen.

Er zit bij dit soort grote projecten vaak nogal wat tijd tussen de planning en de uitvoering. Gebeurt het weleens dat de geplande technologie verouderd is tegen dat je ze uiteindelijk moet installeren?

Dat gebeurt. Het gaat razendsnel. In de mate van het mogelijke proberen we de allernieuwste productontwikkelingen in ons project mee te nemen. We hebben er trouwens alle belang bij om de beste materialen en technologieën te gebruiken: ons onderhoudscontract loopt dertig jaar. Dan wil je zeker zijn van de kwaliteit van je werk. Alle nieuwe technieken worden overwogen.

Het is uiteindelijk toch een gigantische klus, met heel veel aspecten die feilloos in elkaar moeten haken...

Ja, maar ik heb een uitstekende ploeg rond me die dat nu net als een uitdaging zien. Dat is ook waar we zo trots op zijn: na maanden van plannen, bijsturen, vergaderen, beslissingen nemen en moeilijkheden opruimen valt de hele puzzel op z’n plaats en is het resultaat er. Dan druk je op de knop en het werkt, bij manier van spreken, en soms ook gewoon letterlijk. Dat zijn heerlijke momenten.

INFRA is een afdeling van ENGIE Fabricom en is verantwoordelijk voor het ontwerp, de implementatie en 30 jaar onderhoud van de volledige elektromechanische installatie op de A11.

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen