Hinder richting Brugge/E40/E403 op N31 tot 19 mei 2014

Waar de Zeelaan de Blankenbergse Steenweg (N371) kruist, bouwt de aannemer het aansluitingscomplex. Een onderdeel van de werkzaamheden is het plaatsen van damplanken. Bij het plaatsen van een damplank is het wegdek van de spoorwegbrug, tussen de Stationsweg en de Blankenbergse Steenweg, beschadigd.

De beschadiging zorgt ervoor dat de pechstrook en de rechterrijstrook niet langer beschikbaar zijn voor het verkeer in de richting van Brugge/E40/E403. Het verkeer wordt er op één rijstrook gebracht. In de richting van de kust blijft het verkeer beschikken over twee rijstroken.

Door het verkeer op één rijstrook te brengen, blijft AWV in staat om op een veilige manier de N31 open te houden voor het verkeer richting Brugge/E40/E403 tot de herstelling is uitgevoerd. Van zodra de damplanken zijn geplaatst, wordt met spoed gestart met het herstellen van het wegdek. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden zal op uiterlijk 19 mei 2014 het verkeer opnieuw over twee rijstroken kunnen beschikken.

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen