Hinder op de Heistlaan

De Heistlaan (N300) zal de nieuwe A11 kruisen via een onderdoorgang. Ondertussen wordt de Heistlaan ook vernieuwd. Om die werken in alle veiligheid te kunnen uitvoeren, zal de aannemer vanaf december 2014 een stuk van de rijweg innemen. Dit heeft zowel gevolgen voor het gemotoriseerde verkeer als het fietsverkeer. We zetten de hinder en omleidingen van de komende werken op de Heistlaan op een rij.

Huidige werken op de Heistlaan

De werken op de Heistlaan zijn al sinds maart 2014 aan de gang. De aannemer werkt aan een tunnel, waarlangs het verkeer van de Heistlaan onder de nieuwe A11 zal rijden. Een tijdelijke parallelweg naast de werfzone maakt het verkeer in beide richtingen mogelijk. De Heistlaan (N300) doet momenteel ook dienst als omleidingsroute voor fietsers tussen Dudzele en Ramskapelle. Het jaagpad langs het Schipdonk- en Leopoldkanaal is namelijk afgesloten, omdat er gewerkt wordt aan de bouw van de lokale burg over beide kanalen. Die omleiding blijft nog tot april 2015 van kracht.Verkeerssituatie van december 2014 tot januari 2015

De Heistlaan krijgt ook een kleine rotonde en lokale brug over de Zuidwatergang. De bouw van de lokale brug over de Zuidwatergang zal plaatsvinden in twee verschillende fases. De brug zal klaar zijn tegen juni 2015. Van december 2014 tot januari 2015 zal de verkeerssituatie als volgt wijzigen:

  • Het gemotoriseerd verkeer rijdt beurtelings langs de werfzone aan de Zuidwatergang met behulp van verkeerslichten.
  • Fietsers kunnen via afzonderlijke fietspaden langs de werfzone rijden.


Verkeerssituatie van januari 2015 tot maart 2015

De Heistlaan wordt ook vernieuwd over een lengte van 800 meter vanaf de rotonde aan de Dudzelestraat richting Heist: de N300 krijgt een nieuw wegdek zonder pechstroken en een afzonderlijk dubbelrichtingsfietspad. Vanaf januari tot april 2015 wordt de rijstrook aan de kant van het restaurant ‘Hespekotje’ aangelegd en komt er een dubbelrichtingsfietspad. De verkeerssituatie zal dan als volgt wijzigen:

  • Het gemotoriseerd verkeer kan in beide richtingen langs de werfzone rijden op de rechterrijstrook en de pechstrook van de Heistlaan.
  • Fietsers maken gebruik van een tijdelijk dubbelrichtingsfietspad.


Blik op de volgende fases

De werken op de Heistlaan zullen duren tot juni 2016.  Zodra de verkeerssituatie van de volgende fases duidelijk is, kunt u die terugvinden op deze webpagina.

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen