Hinder in het havengebied vanaf augustus

Vanaf augustus verandert de verkeerssituatie in het havengebied van Zeebrugge. Door de herinrichtingswerken aan de zuidelijke havenrand, zal het havenverkeer een omleiding moeten volgen langs de nieuw aangelegde parallelweg, de Interhavenweg.

Nieuwe Interhavenweg

De Havenrandweg-Zuid (N348) zal deel uitmaken van de nieuwe A11 en wordt daarom anders ingericht. Om de hinder tijdens de werken aan de Havenrandweg-Zuid te beperken, is de aannemer eerst gestart met de bouw van een nieuwe parallelweg aan de overkant van de spoorweg Brugge-Knokke: de Interhavenweg. In oktober zal deze weg deels klaar zijn, en wordt het havenverkeer hierlangs omgeleid. Ook na de werken zal de Interhavenweg dienst blijven doen als verbindingsweg tussen de bedrijvenzone Herdersbrug en de achterhaven.

Fase 1: augustus 2015 – oktober 2015

In augustus 2015 wordt er op twee plaatsen gewerkt in de Margareta Van Oostenrijkstraat, aan de brilrotonde en aan de spoorwegovergang in de bocht. Tussen deze twee werfzones wordt ook het fietspad heraangelegd. Aan de werfzone ter hoogte van de brilrotonde is er over een afstand van 100 m slechts beurtelings verkeer mogelijk, dat in goed banen geleid wordt door verkeerslichten. Het stuk tussen deze werfzone en de bocht wordt volledig afgesloten, verkeer wordt omgeleid via een nieuw aangelegde havenweg.

FASE-1-Interhavenweg Omleidingskaart21


Fase 2: oktober 2015 – juli 2017

In de loop van oktober wordt de Havenrandweg-Zuid (N348) onderbroken. Verkeer uit de richting van Westkapelle en de N49 moet ter hoogte van de brilrotonde afslaan naar de Margareta Van Oostenrijkstraat, en kan het havengebied en de Herdersbrug bereiken via de nieuwe Interhavenweg. Verkeer uit de richting van Brugge slaat voor de bocht van de Havenrandweg-Zuid (N348) af naar het Boudewijnkanaal, rijdt onder het A11-viaduct in opbouw en de bestaande spoorwegbrug, en volgt dan de omleiding via de nieuwe Interhavenweg.


FASE-2 Interhavenweg Omleiding-fase2

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen