Het Cathemgoed: een groene buffer voor Dudzele

Bij de aanleg van de A11 hecht men veel belang aan de integratie van de snelweg in zijn omgeving, met respect voor de buurtbewoners, landbouw en natuur. Om Dudzele van de A11 en de haven van Zeebrugge af te schermen, wordt het Cathemgoed aangelegd als groene buffer. Het domein wordt een openbare groenzone. Een wandelpad zal het parkgedeelte, een boomgaard en een bos met elkaar verbinden.

Langs de Zwaanhofstraat komt het park van het Cathemgoed te liggen. Wandelaars zullen er terecht kunnen op een toegankelijk nat weiland, een open groene grasvlakte en langs de Cathemmote en 
-vijver. Een “mote” is een cirkelvormige verhoging in het landschap waarop de eerste bewoners van de polders beschutting zochten tegen de opkomende zee. De verdwenen Cathemhoeve, waaraan het goed zijn naam dankt, lag vroeger op zo’n voor de streek typische mote, onder het nu opgespoten deel van de achterhaven van Zeebrugge. Aansluitend op dit parkgedeelte komt er een nieuwe fietsverbinding tussen de Zwaanhofstraat en het Dudzeels Neerhof én het Bossiersgoed.

De Cathemgoedboomgaard -met 60 hoogstammige fruitbomen- bevindt zich achter de huizen langs de Zwaanhofstraat en de Westkapelsesteenweg. Het is een publieke boomgaard waarin ook enkele picknickbanken voorzien worden. Vanaf de Zwaanhofstraat tot aan de Vaneweg loopt een wandelpad door de boomgaard. Dit wandelpad is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en loopt langs een educatieve poel.

Langs de Vaneweg komt dan het Cathemgoedbos. Dit bos vormt een sterke visuele buffer tussen het dorp en de A11. Het wordt zo ingericht dat het als speelbos kan worden gebruikt wanneer de bomen groot genoeg zijn. Het bos langs de Vaneweg wordt via een wandelpad verbonden met zowel de Westkapellesteenweg als de Kasteelstraat.

De werken voor de realisatie van het Cathemgoed starten in het voorjaar van 2018 en zullen eind 2018 klaar zijn. Naar aanleiding van de bouwvergunningsaanvraag start er binnenkort een openbaar onderzoek over het ontwerpplan. Meer info hierover kan u vanaf donderdag 20 april nalezen op www.cathemgoed.be.

Foto Cathemgoed

Cathemgoed2
POSTER MET LEGENDE

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen