Herinrichting rotonde Parkbegraafplaats

Vanaf augustus 2014 starten de werken ter hoogte van de rotonde Parkbegraafplaats ten zuiden van de N31 in Brugge. De aannemer maakt de rotonde groter, omdat er in een later stadium twee nieuwe wegen moeten  op aansluiten.  De werken zullen tijdens de eerste fase hinder met zich meebrengen voor het verkeer op de afrit van de N31 (rijrichting Zeebrugge) richting Brugge.

De huidige rotonde aan de Parkbegraafplaats telt vier vertakkingen. Dat zullen er in de toekomst zes worden: er komt een nieuwe oprit naar de N31 Zeelaan en een nieuwe ontsluitingsweg richting de Pathoekeweg. Zo wordt lokaal en zwaar verkeer van elkaar gescheiden. Om de rotonde te kunnen vergroten, moet eerst de bestaande bypass, die een rechtstreekse verbinding mogelijk maakt tussen de afrit van de N31 en de N371 richting Brugge, verplaatst worden. 

Tijdens de eerste fase (augustus en september 2014) verplaatst de aannemer de bypass.  Het verkeer dat de N31 Zeelaan verlaat richting het bedrijventerrein Blauwe Toren/Brugge  kan dan geen gebruik maken van de bestaande bypass rechts van de rotonde en moet dus via de rotonde zelf zijn weg verder zetten. Dit kan extra wachttijden met zich meebrengen.

Tijdens de tweede fase (september – november) maakt de aannemer de rotonde groter. De rotonde wordt dan volledig afgesloten voor alle verkeer. In onze volgende nieuwsbrief geven we een overzicht van de hinder en de mogelijke omleidingen. Eind november moeten de werken afgerond zijn. 

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen