De A11: gebouwd door mensen

De rubriek ‘Gebouwd door mensen’ brengt het verhaal van iemand met een specifieke taak op de werf. Voor deze editie is dat Davy Poelaert, projectleider wegeniswerken voor de A11. Hij legt ons haarfijn uit wat er allemaal komt kijken bij wegeniswerken, en waar er op dit moment A11-wegen worden aangelegd.

Davy-2

Op dit moment zijn er blijkbaar veel wegeniswerken aan de gang op de werven van de A11?

Inderdaad, we zitten in een fase waarin er veel wegen worden aangelegd. Op verschillende plaatsen zijn de kunstwerken gebouwd en zijn de ophogingen en uitgravingen uitgevoerd. Dat betekent dat we nu kunnen starten met de wegeniswerken.

En waar er wegeniswerken zijn, ben jij ook?

Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Aclagro NV is een van de partners van het A11-project, en ik heb de kans gekregen om dit project voor Aclagro NV te leiden. Wij staan in voor alle opbraakwerken, ontbossingen, rioleringswerken, en het plaatsen van (onder)funderingen en alle lijnvormige elementen. Een heel gevarieerd takenpakket dus.

Wegeniswerken houden blijkbaar meer in dan gewoon wat asfalt gieten?

Absoluut, asfalt gieten is net het enige wat wij nìet doen. Nadat de grondwerken zijn uitgevoerd, is het aan ons. We starten met alle ondergrondse werken, zoals het plaatsen van de rioleringsbuizen, straatkolken, wachtbuizen en de onderfundering. Daarna komen we met de glijbekistingsmachine. Dat is de machine die alle lijnvormige elementen – zoals boordstenen, greppels en New Jersey (betonnen bermbeveiligingsconstructie) – ter plaatse produceert. Nadat deze elementen zijn uitgehard plaatsen we alle gebonden funderingen, en wanneer die zijn uitgehard, start onze partner Aswebo NV met het plaatsen van asfalt en doorlopend gewapend beton.

Op welke A11-werven zijn jullie op dit moment aan het werk?

Voor het jaar 2015 hebben we voornamelijk parallelle wegen gemaakt. Die worden aangelegd om de bestuurders zowel in de tijdelijke als in de definitieve toestand naar hun bestemming te leiden. Er wordt op dit ogenblik een verbindingsweg gemaakt tussen het bedrijventerrein Blauwe Toren en de Pathoekeweg, tussen de Havenrandweg-Zuid en de brilrotonde (Dudzele) en tussen Hoeke en Westkapelle. Die twee eerste wegen zullen al in de loop van oktober in dienst genomen worden, waardoor de bestaande wegen – waarop de nieuwe A11 wordt gebouwd – vrijkomen voor de werken. De eigenlijke wegenis van de A11 start dan begin 2016.

Hoeveel mensen werken er zo ongeveer per dag aan één weg?

Voor een weg van 500 m zetten we ongeveer 4 machines en 8 arbeiders in, gedurende een zestal weken. Tenzij we pech hebben met het weer natuurlijk, dan liggen de werken soms even stil en kan het langer duren. Dat is een van de moeilijkheden van het vak. Wij werken nu eenmaal met materialen en uitvoeringstechnieken die zeer weersgevoelig zijn!

beeld-item-4-Davy2

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen