Eén week nachtwerk vanaf maandag 29 februari

Vanaf maandagavond 29 februari wordt er vijf nachten gewerkt aan het aansluitingscomplex van de A11 met de haven van Zeebrugge. Deze nachtelijke werken kunnen mogelijks geluidshinder veroorzaken. De aannemer zal damplanken intrillen, om nadien een leidingkoker te kunnen aanleggen onder de weg.

Damplanken zijn lange planken die met behulp van een trilblok in de grond worden getrild. Omdat de frequentie van het trillen varieert, brengt dit relatief weinig lawaai of trillingshinder met zich mee. Mocht de buurt toch af en toe hinder ondervinden van het trillen, wensen we ons hiervoor te verontschuldigen.

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen