De A11: gebouwd door mensen

JAN1

Jan, om een weg aan te leggen kan je ofwel asfalt ofwel beton gebruiken, wat is precies het verschil tussen deze materialen?
In feite heb je de keuze tussen 3 materialen: asfaltverharding, betonverharding en klinkers. Deze laatste gebruiken we vooral in het centrum van steden. Op grotere wegen gaat het inderdaad om de keuze tussen asfalt en beton. Elk materiaal heeft zijn voor- en nadelen. Beton gaat 30 jaar mee voor je het moet vervangen, asfalt gaat maar 15 tot 20 jaar mee. Als je je beton vervangt, moet je de weg wel langer afsluiten dan bij een asfaltherstelling, ongeveer 2 maanden bij beton tegenover 2 weken bij asfalt.

Op dit moment wordt er weinig of niet geasfalteerd op de A11 en dat heeft alles te maken met de winter?
Ja, dat klopt. In de wintermaanden is het te koud om asfalt te leggen. Asfalt wordt warm aangebracht - op een temperatuur van 165 graden - en het mag niet te snel afkoelen. Opdat de typische kenmerken van asfalt behouden zouden blijven, moet het product voldoende verdicht zijn en zeer vlak liggen vooraleer het afkoelt. En in de winter is dat gewoon niet mogelijk. Nu zitten we dus in ‘asfalteringspauze’, we kunnen er opnieuw aan beginnen vanaf 1 maart. Pas op, deze pauze geldt enkel voor de toplaag van het asfalt. De onderlagen mogen wel tijdens de wintermaanden aangebracht worden en dat zijn we op sommige plaatsen dan ook al aan het doen.

Is het asfalteringsproces hetzelfde voor een klein banaal landweggetje, als voor dit ingenieuze A11-project?
Het asfalteringsprincipe zelf blijft hetzelfde, maar bij grotere projecten zoals de A11 worden wij meer betrokken bij het voorbereidingswerk. Voor we het A11-viaduct asfalteren bijvoorbeeld, gaan we allerlei zaken nauwgezet controleren. De voegen van het viaduct, de afwateringen, de permanente belasting die het viaduct aankan, dat zijn allemaal zaken die meespelen. Op het viaduct mag bijvoorbeeld een maximum van 8 cm asfalt komen te liggen. Een grotere dikte zou een te groot gewicht veroorzaken voor het brugdek.

Ik moet zeggen, voor de voorbereidingen en controles werken we wel heel goed met iedereen samen. De ingenieurs, de werfleiders, … iedereen die betrokken is bij het A11-project houdt alles scherp in de gaten. En zo moet het ook. Bij dergelijke projecten is teamwork zeer belangrijk en het A11-team is er eentje om u tegen te zeggen. Dat meen ik. We zitten wekelijks samen, de communicatie is goed, en er zitten een paar zeer knappe koppen bij. Ik leer alle dagen bij en dat is prettig werken natuurlijk.

Nog een cijfertje om af te sluiten, Jan, hoeveel km asfalt ligt er in het totale A11-project?
Langs het totale traject ligt er ongeveer 56 km nieuwe weg waarvan 52 km in asfalt en 4 km in beton, en 15 km nieuwe fietspaden in asfalt.

JAN2

JAN3

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen