Akte gebruiksruil A11 ondertekend

Op woensdag 10 december is in Brugge de akte ondertekend van de gebruiksruil A11. Het ondertekenen van de akte is een primeur: het is de eerste keer dat in Vlaanderen het principe van gebruiksruil wordt toegepast. Met deze akte is de herschikking van de gronden van de landbouwbedrijven die getroffen werden door de aanleg van de A11, juridisch vastgelegd.

De aanleg van de A11 heeft gevolgen voor enkele landbouwbedrijven in Knokke-Heist en Damme. Door de A11 gaat een deel van de bedrijfsoppervlakte verloren en komen de gronden versnipperd te liggen. Via het gebruiksruilproject hebben het ruilcomité en de Vlaamse Landmaatschappij een oplossing gezocht voor de getroffen bedrijven.

Criteria gebruiksruil

Bij het zoeken naar een oplossing werden de volgende criteria gehanteerd:
  • De gebruikers beschikken na de ruiloperatie zoveel mogelijk over gronden van dezelfde oppervlakte, en over gronden die geschikt zijn voor dezelfde teelten als vóór de ruil.
  • Na de ruil liggen de gronden van de landbouwers bij voorkeur aan één kant van de A11.
  • Na de ruil zijn de boerderij en de gronden van de landbouwers zo goed mogelijk gegroepeerd.

Gebruiksruil wordt gevolgd door ruilverkaveling

Het gebruiksruilproject is de eerste fase van een ruilverkaveling bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken. In de tweede fase in 2015 wordt het ruilverkavelingsproject A11 opgestart. Tijdens het ruilverkavelingsproject wordt de eigendomssituatie juridisch aangepast aan de nieuwe gebruikssituatie. De gebruiksruil laat dus toe dat de betrokken landbouwers hun activiteiten voortzetten op gronden waar ze officieel nog geen pachter van zijn, terwijl ze door de akte van gebruiksruil toch juridisch ingedekt zijn.Inrichtingswerken gepland

Met de gebruiksruil gaan een aantal noodzakelijke inrichtingswerken gepaard. Aannemer Aclagro uit Wondelgem zal in het voorjaar van 2015 verschillende werken uitvoeren. Hij zal nieuwe perceelstoegangen aanleggen, toegangen die overbodig geworden zijn opbreken, en afwateringsgrachten verplaatsen. Wegen die geen functie meer hebben, worden opgebroken en enkele nieuwe, noodzakelijke wegen worden aangelegd. Ook worden op diverse percelen nivelleringswerken uitgevoerd. Het eindresultaat is dat de landbouwpercelen beter bereikbaar en gemakkelijker in gebruik zijn.

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen