A11 Brugge-Westkapelle: aanleg van de snelweg gaat van start

Op 22 maart 2014 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de aanleg van een belangrijke schakel in het verkeersnetwerk in West-Vlaanderen:  de A11. Deze 12-km lange nieuwe autosnelweg vormt het ontbrekende puzzelstuk  tussen twee belangrijke verkeersaders: de N31 in Brugge en de N49 in Westkapelle. 
De Vlaamse overheid wil deze ‘missing link’ aanleggen om de mobiliteit om en rond het polder- en havengebied te verbeteren.  Met de komst van de A11 wordt het economisch verkeer en het personenverkeer van elkaar gescheiden.  Er komt ook een nieuwe en veilige lokale weg- en fietsinfrastructuur. De nieuwe snelweg biedt extra ontwikkelingskansen voor de havenactiviteiten en het streektoerisme en wordt aangelegd met respect voor mens en omgeving.
De werkzaamheden omvatten een heel aantal constructies, verspreid over 18 zones.
Na 42 maanden, in het najaar van 2017, moet de snelweg volledig klaar zijn.

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen