2016 in beeld

Er werd het afgelopen jaar niet alleen hard gewerkt aan de beweegbare bruggen van het viaduct. Op alle A11-werven zijn grote stappen gezet.

In maart 2016 kwam de nieuwe brug van de Blankenbergse Steenweg (N371) over de N31 in dienst. Het verkeer verloopt sindsdien niet meer via de minirotonde, maar opnieuw via de Blankenbergse Steenweg (N371) zelf. Alle takken van het lichtengeregeld kruispunt zijn daar ondertussen beschikbaar. De oude brug over de Blankenbergse Steenweg werd afgebroken in april.

foto-afbraak-brug

Sinds september 2016 rijdt het verkeer over de nieuwe helft van de N31. Ook de nieuwe oprit van de Blankenbergse Steenweg (N371) naar de E40 is sindsdien in dienst.

In oktober 2016 werd het kruispunt van de Pathoekeweg met de nieuwe verbindingsweg naar de Blankenbergse Steenweg (N371) afgewerkt. Verkeer tussen de Herdersbrug en de N371 rijdt nu hierlangs en niet meer via de Stationsweg (N348). Die laatste wordt opgebroken zodat de nieuwe Stationsweg aangelegd kan worden.

Het aansluitingscomplex van de A11 met de haven is gedeeltelijk in dienst sinds november 2016. Verkeer tussen Brugge en Westkapelle verloopt niet meer via de brilrotondes maar via het aansluitingscomplex.

foto-nieuw-complex-haven

De tunnel onder de Oostkerkestraat (N374) is klaar sinds juni 2016. Sindsdien zijn de werken aan de tunnel onder de Dudzelestraat (N376) aan de gang.

foto-tunnel-Oostkerkestraat

Ook het aansluitingscomplex van de A11 met de N49 is bijna helemaal in gebruik sinds september 2016. Enkel de tak voor het verkeer van de A11 naar Knokke-Heist moet nog afgewerkt worden. Om dit verkeer op te vangen zijn er verkeerslichten geplaatst op de N49.

foto-complex-N49

Ter hoogte van het vroegere lichtengestuurde kruispunt van de N49 met de Dudzelestraat (N376) is de eerste helft van de nieuwe rotonde klaar. Verkeer van Knokke-Heist naar Gent/Antwerpen rijdt al via deze rotonde. Verkeer richting Knokke-Heist verloopt voorlopig via de nieuwe ventweg.

foto-rotonde


Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen