N31 over de nieuwe tunnel

Vanaf 5 december zal het verkeer op de N31 ter hoogte van de Oude Stationsweg in Brugge via een tijdelijke weg over de nieuwe tunnel kunnen rijden. De komende maanden werkt de aannemer verder aan het tweede deel van de tunnel. Tegen het einde van 2015 moet de volledige tunnel klaar zijn.

Omleiding Alfred Ronsestraat

Om het nieuwe aansluitingscomplex van de A11 met de haven van Zeebrugge te kunnen aanleggen, moet het verkeer op de Alfred Ronsestraat in Zeebrugge vanaf de tweede week van december een beperkte omleiding volgen. Om de hinder te beperken wordt er een tijdelijke weg aangelegd waarvan het bestemmingsverkeer van en naar de haven gebruik kan maken. De omleiding zal van kracht zijn tot 2016.

Verbinding Lentestraat-N31 afgesloten

Ondanks de huidige werkzaamheden, sluit de Lentestraat in Brugge momenteel nog aan op de N31 Zeelaan. Om de lokale ontsluitingsweg tussen de bedrijventerreinen Blauwe Toren en de Spie te kunnen afwerken, zal vanaf 5 januari 2015 de verbinding tussen de Lentestraat en de Zeelaan (N31) onderbroken worden.

Jaagpad tijdelijk onderbroken

Om de werken aan het viaduct en de beweegbare brug over het Boudewijnkanaal veilig te kunnen uitvoeren, zal het jaagpad ter hoogte van het Boudewijnkanaal tijdelijk onderbroken worden. Fietsers zullen via een tijdelijk fietspad langs de werken geleid worden.

De A11: gebouwd door mensen

De rubriek ‘Gebouwd door mensen’ brengt het verhaal van iemand met een specifieke taak op de werf. Voor deze editie is dat Bram Van Renterghem, projectleider grondwerken Via Brugge . Hij vertelt ons hoe grondwerken worden uitgevoerd en welke moeilijkheden daarbij komen kijken. Kijk met ons mee achter de schermen.

Viaduct in opbouw

Vanaf november starten de werken aan de bovenbouw van het viaduct van de A11, dat zich zal aftekenen vanaf de spoorlijn Brugge-Zeebrugge tot net voorbij het Boudewijnkanaal. Het viaduct zal bestaan uit 2 delen, met elk  23 overspanningen, ondersteund door betonnen pijlers.

Tunnel onder N31 deels klaar

De werken op de N31 ter hoogte van de Oude Stationsweg in Brugge schieten goed op. Begin november zal een eerste deel van de tunnel onder de N31 klaar zijn, waardoor de verkeerssituatie op de N31 Zeelaan zal veranderen. Het verkeer kan dan opnieuw in beide richtingen over twee versmalde rijstroken. De komende maanden werkt de aannemer verder aan het tweede deel van de tunnel. Tegen het einde van 2015 moet de volledige tunnel klaar zijn.

Afbraak oude brug

Tijdens het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 november wordt de oude brug van de N31 over de spoorlijn Brugge-Blankenberge afgebroken. De werken zullen een invloed hebben op het treinverkeer tussen Brugge en Blankenberge. Het verkeer op de N31, dat vanaf 10 oktober over de nieuwe brug kan rijden, zal geen hinder ondervinden.

Tijdelijk extra hinder aanleg rotonde Parkbegraafplaats Brugge

Op dit ogenblik is de tweede fase van de werken bezig voor de aanleg van de rotonde van de Parkbegraafplaats ten zuiden van de N31 in Brugge. Deze werken kaderen in de aanleg van de A11.
In deze fase is de rotonde volledig afgesloten.
Voor het auto- en fietsverkeer zijn omleidingen via tijdelijke weginfrastructuur voorzien.

Verkeerssituatie op de N31 wijzigt vanaf 2 oktober

Sinds april 2014 zijn er werken aan de gang om een nieuwe brug te bouwen over de spoorlijn Brugge-Blankenberge waarover het verkeer van de N31 zal rijden. Ondertussen is een eerste helft van de brug afgewerkt, waardoor het verkeer binnenkort over een eerste deel van de nieuwe brug kan rijden. Vanaf donderdag 2 oktober voert de aannemer voorbereidende werken uit waardoor de verkeerssituatie op de N31 ter hoogte van de spoorlijn wijzigt.

Rotonde Parkbegraafplaats volledig afgesloten

Vanaf 8 september wordt er hinder verwacht aan de rotonde Parkbegraafplaats ten zuiden van de N31 in Brugge. Dan start de aannemer met het uitvoeren van de tweede fase van de werken, en wordt de rotonde volledig afgesloten. Dit kan vertragingen met zich meebrengen voor het verkeer richting Blankenberge en het verkeer richting het Bedrijvenpark Blauwe Toren.

Werken op N31

Vanaf dinsdag 2 september zal de verkeerssituatie op de N31 Zeelaan in Brugge veranderen. Het verkeer richting Brugge moet dan over één rijstrook, wat extra vertraging met zich kan meebrengen tijdens de spitsuren. De werken zijn noodzakelijk om de verbinding tussen de N31 Zeelaan en het nieuwe aansluitingscomplex van de A11 mogelijk te maken.

Hinder verwacht rotonde Parkbegraafplaats

Vanaf 4 augustus 2014 wordt er hinder verwacht aan de rotonde Parkbegraafplaats ten zuiden van de N31 in Brugge. De aannemer maakt de rotonde groter, omdat er in een later stadium twee nieuwe wegen op moeten aansluiten. In augustus en september (fase 1) zal dit hinder met zich meebrengen voor het verkeer op de N31 richting Zeebrugge dat de afrit naar de Blankenbergse Steenweg (N371) richting Brugge neemt. Van september tot november 2014 (fase 2) wordt de rotonde volledig afgesloten.

Verplaatsing afrit N371 Blankenbergse Steenweg

De afrit van de N31 Zeelaan naar de N371 Blankenbergsesteenweg wordt vanaf 5 mei afgesloten. Het verkeer moet over de bestaande afrit ter hoogte van de betoncentrale die naar de rotonde op de N371 leidt. Die bestaande afrit, die enkel gebruikt werd door extreem hoog vervoer, werd in het voorjaar verbreed en wordt nu opengesteld voor alle verkeer. Deze situatie blijft geldig tot vermoedelijk eind 2015.

Stukje Krinkelstraat wordt verplaatst

Om de A11 te kunnen aanleggen, moet er een klein stukje van de Krinkelstraat in Brugge verplaatst worden. Het gaat om het stuk tussen de spoorlijn Brugge-Blankenberge en de nieuwe brug die zal aangelegd worden over de Zeelaan N31. Vanaf maandag 26 mei start de aannemer met de aanleg van dit nieuw stukje weg. De werken bevinden zich naast de rijweg en zullen geen hinder met zich meebrengen.
<<  1 [23  >>  

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen