Viaduct in opbouw

Vanaf november starten de werken aan de bovenbouw van het viaduct van de A11, dat zich zal aftekenen vanaf de spoorlijn Brugge-Zeebrugge tot net voorbij het Boudewijnkanaal. Het viaduct zal bestaan uit 2 delen, met elk  23 overspanningen, ondersteund door betonnen pijlers.

Tunnel onder N31 deels klaar

De werken op de N31 ter hoogte van de Oude Stationsweg in Brugge schieten goed op. Begin november zal een eerste deel van de tunnel onder de N31 klaar zijn, waardoor de verkeerssituatie op de N31 Zeelaan zal veranderen. Het verkeer kan dan opnieuw in beide richtingen over twee versmalde rijstroken. De komende maanden werkt de aannemer verder aan het tweede deel van de tunnel. Tegen het einde van 2015 moet de volledige tunnel klaar zijn.

Tijdelijk extra hinder aanleg rotonde Parkbegraafplaats Brugge

Op dit ogenblik is de tweede fase van de werken bezig voor de aanleg van de rotonde van de Parkbegraafplaats ten zuiden van de N31 in Brugge. Deze werken kaderen in de aanleg van de A11.
In deze fase is de rotonde volledig afgesloten.
Voor het auto- en fietsverkeer zijn omleidingen via tijdelijke weginfrastructuur voorzien.

Verkeerssituatie op de N31 wijzigt vanaf 2 oktober

Sinds april 2014 zijn er werken aan de gang om een nieuwe brug te bouwen over de spoorlijn Brugge-Blankenberge waarover het verkeer van de N31 zal rijden. Ondertussen is een eerste helft van de brug afgewerkt, waardoor het verkeer binnenkort over een eerste deel van de nieuwe brug kan rijden. Vanaf donderdag 2 oktober voert de aannemer voorbereidende werken uit waardoor de verkeerssituatie op de N31 ter hoogte van de spoorlijn wijzigt.

Hoe doe je dat, een tunnel bouwen ?

Onder de Dudzelestraat (N376) en de Oostkerkestraat (N374) verdwijnt de A11 twee keer in een tunnel van 250 meter. Tussen beide tunnels ligt de A11 in een sleuf. Wil je wel eens weten hoe dat in z’n werk gaat?

Rotonde Parkbegraafplaats volledig afgesloten

Vanaf 8 september wordt er hinder verwacht aan de rotonde Parkbegraafplaats ten zuiden van de N31 in Brugge. Dan start de aannemer met het uitvoeren van de tweede fase van de werken, en wordt de rotonde volledig afgesloten. Dit kan vertragingen met zich meebrengen voor het verkeer richting Blankenberge en het verkeer richting het Bedrijvenpark Blauwe Toren.

Werken op N31

Vanaf dinsdag 2 september zal de verkeerssituatie op de N31 Zeelaan in Brugge veranderen. Het verkeer richting Brugge moet dan over één rijstrook, wat extra vertraging met zich kan meebrengen tijdens de spitsuren. De werken zijn noodzakelijk om de verbinding tussen de N31 Zeelaan en het nieuwe aansluitingscomplex van de A11 mogelijk te maken.

Blik op het verleden

Sinds november 2008 voert Raakvlak, de intergemeentelijke dienst voor archeologie in Brugge en ommeland, archeologisch onderzoek uit op het geplande tracé van de A11. Eerst ging het om vooronderzoek, dat alle archeologische sites binnen het projectgebied in kaart moest brengen. Daarna volgden de opgravingen van deze sites. Dat leverde enkele interessante vondsten op.

Herstellingswerken beschadigd wegdek N49 Westkapelle

Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor de aanleg van de A11 Brugge – Knokke-Heist is op de N49 Natiënlaan in Westkapelle een scheur ontstaan in het wegdek in de rijrichting van Antwerpen. Op donderdag 7 augustus starten herstellingswerken. Er zijn twee werkdagen voorzien.

Hinder verwacht rotonde Parkbegraafplaats

Vanaf 4 augustus 2014 wordt er hinder verwacht aan de rotonde Parkbegraafplaats ten zuiden van de N31 in Brugge. De aannemer maakt de rotonde groter, omdat er in een later stadium twee nieuwe wegen op moeten aansluiten. In augustus en september (fase 1) zal dit hinder met zich meebrengen voor het verkeer op de N31 richting Zeebrugge dat de afrit naar de Blankenbergse Steenweg (N371) richting Brugge neemt. Van september tot november 2014 (fase 2) wordt de rotonde volledig afgesloten.

De A11: gebouwd door mensen

De rubriek ‘Gebouwd door mensen’ brengt het verhaal van iemand met een specifieke taak op de werf.  Voor deze editie is dat Carlos Depuyt, projectverantwoordelijke bij ondernemingen Jan De Nul. Hij vertelt ons waarom er damplanken in de grond moeten getrild worden alvorens er een tunnel kan gegraven worden. Kijk met ons mee achter de schermen.

Werfbrug om hinder te beperken

Om de hinder voor het verkeer te beperken, bouwde het Agentschap Wegen en Verkeer een tijdelijke brug over de Dudzelestraat (N376) in Westkapelle. De brug werd in de tijdsspanne van één nacht geplaatst en zal uitsluitend gebruikt worden om grote hoeveelheden grond te vervoeren. Dankzij de werfbrug moet het dwarsende verkeer in de Dudzelestraat niet nodeloos gehinderd worden.

7 juli: start natuurontwikkelingswerken in Damme

Op 7 juli startte de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) met de werken voor de realisatie van natuurcompensaties voor de aanleg van de A11. Ook de werken voor natuurontwikkeling in het kader van de Groene Fietsgordel in Brugge gaan dan van start.

Verplaatsing afrit N371 Blankenbergse Steenweg

De afrit van de N31 Zeelaan naar de N371 Blankenbergsesteenweg wordt vanaf 5 mei afgesloten. Het verkeer moet over de bestaande afrit ter hoogte van de betoncentrale die naar de rotonde op de N371 leidt. Die bestaande afrit, die enkel gebruikt werd door extreem hoog vervoer, werd in het voorjaar verbreed en wordt nu opengesteld voor alle verkeer. Deze situatie blijft geldig tot vermoedelijk eind 2015.

Stukje Krinkelstraat wordt verplaatst

Om de A11 te kunnen aanleggen, moet er een klein stukje van de Krinkelstraat in Brugge verplaatst worden. Het gaat om het stuk tussen de spoorlijn Brugge-Blankenberge en de nieuwe brug die zal aangelegd worden over de Zeelaan N31. Vanaf maandag 26 mei start de aannemer met de aanleg van dit nieuw stukje weg. De werken bevinden zich naast de rijweg en zullen geen hinder met zich meebrengen.
<<  1 2 3 4 5 [67  >>  

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen