Nieuwe rotonde Natiënlaan-Dudzelestraat

Eind maart begint de aannemer te werken aan het kruispunt van de Natiënlaan (N49) met de Dudzelestraat (N376) in Knokke-Heist. De verkeerslichten daar maken plaats voor een nieuwe rotonde. De aanpassingswerken starten eind maart en zullen in een eerste fase ongeveer een jaar duren. De werfzone is een kilometer lang en zal de nodige verkeershinder met zich meebrengen.

Faunapassage Hoeke Molen

Ter hoogte van de Hoeke Molen in Damme start de aannemer met de bouw van een nieuwe faunapassage over de Hoekevaart. De koker die er nu ligt wordt vervangen door een uitgebreidere brug die aangepast is aan de A11. Ter hoogte van de werfzone moet het verkeer over twee versmalde rijstroken in beide richtingen. De werf start net na de Damse vaart en eindigt net voorbij de Hoeke Molen. De eerste fase van de werkzaamheden zal afgerond zijn in het voorjaar van 2016.

Nieuwe hinder Heistlaan

In januari zorgen de werken op de Heistlaan voor nieuwe hinder en gewijzigde omleidingen. Op 6 januari zal de Heistlaan voor één dag afgesloten worden aan de rotonde met de Dudzelestraat. Het verkeer moet dan omrijden via de Alfred Ronsestraat. En van 5 januari tot eind maart wordt de Fontainestraat tijdelijk terug opengesteld voor fietsers.

Afkoppeling Hoekestraat

In januari 2015 start de aannemer met werken in de Hoekestraat. In het kader van de werkzaamheden aan de A11, wordt de Hoekestraat afgekoppeld van de N49. Om dit mogelijk te maken worden de bestaande weg en riolering aangepast. De werken starten vlak na het kerstverlof en duren tot eind maart 2015.

Nachtelijke afsluiting N31

Sinds augustus 2014 werkt de aannemer aan de nieuwe brug van de Blankenbergse Steenweg (N371) over de Zeelaan (N31). Ter hoogte van die brug wordt de N31 in maart vijf nachten afgesloten. Het verkeer moet de Zeelaan (N31) in beide richtingen verlaten en wordt via de op- en afritten omgeleid om de N31 voorbij de brug weer op te rijden.

Akte gebruiksruil A11 ondertekend

Op woensdag 10 december is in Brugge de akte ondertekend van de gebruiksruil A11. Het ondertekenen van de akte is een primeur: het is de eerste keer dat in Vlaanderen het principe van gebruiksruil wordt toegepast. Met deze akte is de herschikking van de gronden van de landbouwbedrijven die getroffen werden door de aanleg van de A11, juridisch vastgelegd.

Werken rotonde Parkbegraafplaats afgerond

De werken aan de rotonde Parkbegraafplaats in het aansluitingscomplex Blauwe Toren zijn zo goed als afgerond. Na de voltooiing van de A11 zal de rotonde 6 aantakkingen tellen in plaats van 4. De rotonde is nu groter gemaakt zodat de twee nieuwe wegen aangesloten kunnen worden in het najaar van 2015.

Mogelijke geluidshinder ten gevolge van de werken aan de A11

Om de A11 tussen Brugge en Westkapelle aan te leggen, moeten er heel wat bruggen, tunnels en aansluitingscomplexen gebouwd worden. Die bouwwerken rusten op damplanken en heipalen, die in de grond moeten geplaatst worden. Helaas gaan die werken soms gepaard met geluidshinder. Hieronder vindt u een woordje uitleg en een overzicht van de werken.

N31 over de nieuwe tunnel

Vanaf 5 december zal het verkeer op de N31 ter hoogte van de Oude Stationsweg in Brugge via een tijdelijke weg over de nieuwe tunnel kunnen rijden. De komende maanden werkt de aannemer verder aan het tweede deel van de tunnel. Tegen het einde van 2015 moet de volledige tunnel klaar zijn.

Omleiding Alfred Ronsestraat

Om het nieuwe aansluitingscomplex van de A11 met de haven van Zeebrugge te kunnen aanleggen, moet het verkeer op de Alfred Ronsestraat in Zeebrugge vanaf de tweede week van december een beperkte omleiding volgen. Om de hinder te beperken wordt er een tijdelijke weg aangelegd waarvan het bestemmingsverkeer van en naar de haven gebruik kan maken. De omleiding zal van kracht zijn tot 2016.

Verbinding Lentestraat-N31 afgesloten

Ondanks de huidige werkzaamheden, sluit de Lentestraat in Brugge momenteel nog aan op de N31 Zeelaan. Om de lokale ontsluitingsweg tussen de bedrijventerreinen Blauwe Toren en de Spie te kunnen afwerken, zal vanaf 5 januari 2015 de verbinding tussen de Lentestraat en de Zeelaan (N31) onderbroken worden.

Jaagpad tijdelijk onderbroken

Om de werken aan het viaduct en de beweegbare brug over het Boudewijnkanaal veilig te kunnen uitvoeren, zal het jaagpad ter hoogte van het Boudewijnkanaal tijdelijk onderbroken worden. Fietsers zullen via een tijdelijk fietspad langs de werken geleid worden.

Hinder op de Heistlaan

De Heistlaan (N300) zal de nieuwe A11 kruisen via een onderdoorgang. Ondertussen wordt de Heistlaan ook vernieuwd. Om die werken in alle veiligheid te kunnen uitvoeren, zal de aannemer vanaf december 2014 een stuk van de rijweg innemen. Dit heeft zowel gevolgen voor het gemotoriseerde verkeer als het fietsverkeer. We zetten de hinder en omleidingen van de komende werken op de Heistlaan op een rij.

Aanleg tijdelijke tweede werfbrug op N300 Heistlaan in Knokke-Heist

In de nacht van woensdag 29 oktober op donderdag 30 oktober zal er een tweede tijdelijke werfbrug worden geplaatst op de N300 Heistlaan in Zeebrugge.

De A11: gebouwd door mensen

De rubriek ‘Gebouwd door mensen’ brengt het verhaal van iemand met een specifieke taak op de werf. Voor deze editie is dat Bram Van Renterghem, projectleider grondwerken Via Brugge . Hij vertelt ons hoe grondwerken worden uitgevoerd en welke moeilijkheden daarbij komen kijken. Kijk met ons mee achter de schermen.
<<  1 2 3 4 [56 7  >>  

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen