Nieuwe brug Blankenbergse Steenweg over N31 in dienst vanaf eind maart

Als de weersomstandigheden het toelaten, zal de brug eind maart weer opengesteld kunnen worden. Na het aanbrengen van de toplaag asfalt is de nieuwe brug van de Blankenbergse Steenweg (N371) over de N31 afgewerkt en kan het in dienst worden genomen. Het verkeer wordt vanaf dan niet meer afgeleid via de minirotonde, maar verloopt opnieuw via de Blankenbergse Steenweg (N371) zelf.

De datum van openstelling hangt af van het weer. Dit komt doordat bij regenweer of te koude temperaturen (minder dan 8 graden Celsius) de toplaag niet gelegd kan worden. De kwaliteit kan dan niet gegarandeerd worden. Daarom bepaalt het weer in grote mate wanneer de aannemer de toplaag kan aanbrengen.

Wanneer de brug opengesteld wordt heeft dit een aantal effecten op het verkeer. Op de Blankenbergse Steenweg (N371) worden alle richtingen van het nieuwe lichtengeregeld kruispunt in dienst genomen. Weliswaar met een tijdelijke, aangepaste lichtenregeling, aangezien het 2de lichtengeregeld kruispunt iets verderop (aan de nieuwe op- en afrit van de N31) nog niet af is. De volgende richtingen zijn dus weer toegankelijk voor het verkeer:

  • Blankenbergse Steenweg richting Brugge
  • Blankenbergse Steenweg richting Blankenberge
  • Tijdelijke af- en oprit N31 & toegang betoncentrale Gardin
  • Toegang Vagevuurwijk en tijdelijke oprit N31

item-3-KAART-kruispunt-Vagevuur

De komende maanden werkt de aannemer nog verder aan de nieuwe op- en afrit van de N31. Nadat de op- en afrit zijn afgewerkt, wordt de oude Blankenbergse Steenweg (het deel t.h.v. de Vagevuurwijk) omgevormd tot een lokale weg.

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen