Bereikbaarheid

START LAATSTE FASE HERAANLEG N49 IN SEPTEMBER 2016

De werken aan de A11 vorderen vlot. Vanaf half september zullen nieuwe delen van de N49 tussen de Damse vaart en Westkapelle-dorp deels in dienst genomen worden. Hierdoor zal de verkeerssituatie in de week van 12 september grondig veranderen.

Ter hoogte van het voormalig lichtengestuurde kruispunt N49 met de Dudzelestraat (N376) zal de helft van de rotonde in gebruik genomen worden. Het verkeer komende van Knokke zal via deze rotonde kunnen rijden en hun weg vervolgen op 2 versmalde rijstroken. Op de rotonde zelf zal ook een afslag mogelijk zijn richting Sluis. Verkeer komende van Antwerpen richting Knokke zal via de nieuwe ventweg rijden (2 rijstroken), om dan eerst richting Sluis te rijden op de Dudzelestraat. Eens ter hoogte van de Sluisstraat (N376a) moet het verkeer links afslaan richting Natiënlaan. De opeenvolging van Sluisstraat, Dudzelestraat en Natiënlaan, allen in 1 richting, vormen samen met de helft van de nieuwe rotonde als het ware één grote, tijdelijke rotonde.

In het midden van de werfzone N49 is het aansluitingscomplex A11/N49 volop in aanbouw. De werken aan de bruggen en tunnels lopen op hun einde en de komende weken wordt de laatste hand gelegd aan de weg. Het aansluitingscomplex zal dan bijna volledig klaar zijn, op de verbinding tussen de A11 en N49 richting Knokke na.

Om dat laatste op te vangen zal er een tijdelijk verkeerlichten-geregeld kruispunt gemaakt worden op de N49 nabij de ingang van de tunnel komende van Antwerpen. Hierdoor zal het verkeer komende van Zeebrugge/Dudzele op een veilige manier richting Knokke kunnen rijden.zoom sept16 V6

Voor de fietsers

Ook voor fietsers zal de verkeerssituatie tijdelijk aangepast worden. De fietsroutes zijn al gewijzigd in het kader van de werken en zullen nu een kleine extra aanpassing ondergaan. Concreet betekent dit dat de Sluisstraat niet toegankelijk is voor doorgaand fietsverkeer. De fietsers kunnen omrijden via de Koekoeksstraat, Monnikendreef en Sacramentsstraat, dit in beide richtingen.


omleiding-fietsers

CX1A4709NIEUWE ROTONDE NATIENLAAN - DUDZELESTRAAT (MAART 2015)

Eind maart begint de aannemer te werken aan het kruispunt van de Natiënlaan (N49) met de Dudzelestraat (N376) in Knokke-Heist. De verkeerslichten daar maken plaats voor een nieuwe rotonde. De aanpassingswerken starten eind maart en zullen in een eerste fase ongeveer een jaar duren. De werfzone is een kilometer lang en zal de nodige verkeershinder met zich meebrengen.

Hinder ter hoogte van de werfzone

De verkeerslichten ter hoogte van de Natiënlaan (N49) en de Dudzelestraat (N376) maken plaats voor een nieuwe rotonde. Deze nieuwe rotonde zal in twee helften aangelegd worden. Eerst wordt de helft aan de zijde richting Sluis aangelegd. In die fase van de werken verandert het huidige kruispunt in een T-kruispunt van de N49 met de Dudzelestraat richting Dudzele. Het verkeer richting Sluis zal op dit kruispunt niet meer kunnen afslaan, maar moet het volgende kruispunt Natiënlaan (N49)/Sluisstraat (N376a) gebruiken. De aanpassingswerken starten in maart, het verkeer over de Natiënlaan (N49) moet er gedurende een kilometer langs twee versmalde rijstroken in beide richtingen.

kaart-item-1-werfzone-rotonde-N49

Verkeer naar Nederland

Verkeer dat vanuit Antwerpen of Gent naar Nederland wil, volgt best de N251 via Aardenbrug. Wie van Brugge naar Nederland rijdt kan de werfomleiding volgen.

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen