Bereikbaarheid

START LAATSTE FASE HERAANLEG N49 IN SEPTEMBER 2016

De werken aan de A11 vorderen vlot. Vanaf half september zullen nieuwe delen van de N49 tussen de Damse vaart en Westkapelle-dorp deels in dienst genomen worden. Hierdoor zal de verkeerssituatie in de week van 12 september grondig veranderen.

Ter hoogte van het voormalig lichtengestuurde kruispunt N49 met de Dudzelestraat (N376) zal de helft van de rotonde in gebruik genomen worden. Het verkeer komende van Knokke zal via deze rotonde kunnen rijden en hun weg vervolgen op 2 versmalde rijstroken. Op de rotonde zelf zal ook een afslag mogelijk zijn richting Sluis. Verkeer komende van Antwerpen richting Knokke zal via de nieuwe ventweg rijden (2 rijstroken), om dan eerst richting Sluis te rijden op de Dudzelestraat. Eens ter hoogte van de Sluisstraat (N376a) moet het verkeer links afslaan richting Natiënlaan. De opeenvolging van Sluisstraat, Dudzelestraat en Natiënlaan, allen in 1 richting, vormen samen met de helft van de nieuwe rotonde als het ware één grote, tijdelijke rotonde.

In het midden van de werfzone N49 is het aansluitingscomplex A11/N49 volop in aanbouw. De werken aan de bruggen en tunnels lopen op hun einde en de komende weken wordt de laatste hand gelegd aan de weg. Het aansluitingscomplex zal dan bijna volledig klaar zijn, op de verbinding tussen de A11 en N49 richting Knokke na.

Om dat laatste op te vangen zal er een tijdelijk verkeerlichten-geregeld kruispunt gemaakt worden op de N49 nabij de ingang van de tunnel komende van Antwerpen. Hierdoor zal het verkeer komende van Zeebrugge/Dudzele op een veilige manier richting Knokke kunnen rijden.zoom sept16 V6

Voor de fietsers

Ook voor fietsers zal de verkeerssituatie tijdelijk aangepast worden. De fietsroutes zijn al gewijzigd in het kader van de werken en zullen nu een kleine extra aanpassing ondergaan. Concreet betekent dit dat de Sluisstraat niet toegankelijk is voor doorgaand fietsverkeer. De fietsers kunnen omrijden via de Koekoeksstraat, Monnikendreef en Sacramentsstraat, dit in beide richtingen.


omleiding-fietsers

CX1A4709FIETSPAD OP DE N49 ONDERBROKEN VANAF MAART 2015

Er rijdt veel verkeer via de N49 van en naar Knokke-Heist. Daarom wordt de snelweg N49/E34 doorgetrokken tot in Westkapelle, tot aan de nieuwe rotonde N49 Natiënlaan – N376 Dudzelestraat. Tussen de halte Hoeke Molen en de Dudzelestraat (N376), zullen fietsers beschikken over de nieuwe parallelweg langs de N49. Tussen maart 2015 en 2017 wil de aannemer de nieuwe N49 in alle veiligheid aanleggen. Daarom wordt het fietspad van de N49 onderbroken tussen brug over de Damse Vaart en het kruispunt met de Sluisstraat. Er zijn verschillende fietsomleidingen van kracht.

Fietsomleidingen van en naar Westkapelle

Om de veiligheid van fietsers te garanderen heeft het Agentschap Wegen en Verkeer verschillende alternatieven gewikt en gewogen. Onderstaande omleidingen werden vastgelegd in samenspraak met de politie en de desbetreffende gemeentebesturen.

Fietsomleiding-N49

  • Fietsers tussen Westkapelle en Middelburg kunnen omrijden via de Sluisstraat (N376), de Rondweg (N253) en de Heilleweg.
  • Fietsers tussen Westkapelle en Lapscheure kunnen omrijden via de Sluisstraat (N376), de Rondweg (N253) en de Krinkeldijk.
  • Fietsers tussen Westkapelle en Maldegem kunnen omrijden via de Sluisstraat (N376), de Rondweg (N253), de Heilleweg en de N251.
  • Fietsers tussen Westkapelle en Moerkerke volgen de omleiding via de Oostkerkestraat (N374), de Damse Vaart-Noord, de Leopoldsvaart-Oost en de Visserstraat.
  • Fietsers tussen Westkapelle en Sint-Rita volgen de omleiding via de Oostkerkestraat (N374), de Damse Vaart-Noord, de Leopoldsvaart-Oost en de Damweg. 

De omleidingen zijn van kracht vanaf maart 2015 tot begin 2017.

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen