Bereikbaarheid

BEURTELINGS VERKEER HEISTLAAN VANAF SEPTEMBER 2016

Op de Heistlaan wordt er tijdelijk beurtelings verkeer ingevoerd vanaf 12 september. Dit zal ongeveer ter hoogte zijn van ‘t Hespekotje, waar de aannemer nu een keerrotonde aan het maken is. Het beurtelings verkeer met verkeerslichten is nodig om de aansluiting te kunnen maken met de bestaande Heistlaan.

FONTEINESTRAAT AFGESLOTEN VOOR AUTOVERKEER

Aard van de werken

De A11 zal verschillende lokale wegen kruisen. Om de snelweg te kunnen aanleggen, is de Fonteinestraat sinds 24 maart 2014 definitief afgesloten voor autoverkeer. Van 5 januari 2015 tot eind maart 2015 is de Fonteinestraat tijdelijk terug opengesteld voor fietsers.


Bereikbaarheid

  • Het lokaal verkeer van de Fonteinestraat kan via de Heistlaan (N300) of de Waterstraat de Dudzelestraat (N376) bereiken.
  • In de loop van 2017/2018 zal de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een nieuw fietspad aanleggen vanaf de Damse Vaart (Hoeke) tot Ramskapelle. Hierdoor zal de Fonteinestraat  opnieuw verbonden worden met de Dudzelestraat.

 

Op de kaart

140306 A11-Fonteinestraat

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen