Respect voor de omgeving

Parallelweg naast de N49

Buffergroen

boom
Daar waar de N49 een snelweg wordt, komen er bomenrijen naast de weg. Dat beperkt het zicht op de weg.

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen