Bereikbaarheid

VOORBEREIDENDE WERKEN

Ter hoogte van de Oude Sabsweg komt er een nieuwe tunnel, die deel uitmaakt van het aansluitingscomplex A11 – N49. Om die tunnel te kunnen bouwen, wordt de huidige verbinding tussen de Oude Sabsweg en de Natiënlaan (N49) definitief afgesloten vanaf juni 2014. Tegelijkertijd bouwt de aannemer een lokale tunnel onder de Natiënlaan (N49), die de Oude Sabsweg met de Roden Ossentraat verbindt.

  • Verkeer van en naar de Oude Sabsweg volgt een omleiding langs een nieuwe lokale weg die de Oude Sabsweg met de Oude-Heernisstraat verbindt. Tussen april en augustus 2014 wordt die nieuwe weg aangelegd. Omdat het om een nieuwe weg gaat, zal deze werfzone geen hinder veroorzaken voor het verkeer. Tot eind 2014 kan het verkeer via deze weg de Natiënlaan (N49) bereiken.
  • Ook daar waar de lokale tunnel wordt gebouwd, zal het verkeer veilig naast de werfzone kunnen rijden.


Op de kaart

OmleidingskaartA11

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen