Respect voor de omgeving

Werken Havenrandweg-Zuid en Interhavenweg

Respect voor het landschap

twee-bomen

 

Aan een kant van de Zijdelingse Vaart komen populieren, aan de andere kant knotwilgen. Ze passen perfect in het polderlandschap en vormen een visuele afscherming tussen het dorp en de haven.

 

 

 


Buffergroen

boom
Cathemgoed wordt een groene recreatiezone tussen het dorp van Dudzele en de haven. In het oostelijk deel verbreedt het gebied tussen de havenrand en de Zijdelingse Vaart. Hier komen plas-drassen. Zo kunnen dieren makkelijk hun weg verderzetten langs de Vaart.

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen