Bereikbaarheid

AANSLUITINGSCOMPLEX HAVEN GEDEELTELIJK IN DIENST VANAF NOVEMBER 2016

item 1 overzicht complex GEKNIPTVan vooraan links naar rechts: de nieuwe M.V. Oostenrijkstraat, de spoortunnel voor de spoorweg Brugge-Knokke en het nieuwe aansluitingscomplex A11-Zeehaven

In de week van 14 november zal het nieuwe aansluitingscomplex van de A11 met de Zeehaven van Brugge gedeeltelijk in dienst zijn. Verkeer tussen Brugge en Westkapelle verloopt niet meer via de brilrotondes maar via het aansluitingscomplex.

Drie takken van het aansluitingscomplex zijn nu klaar: de nieuwe oprit richting Brugge, het vernieuwde deel van de M.V. Oostenrijkstraat en de nieuwe Alfred Ronsestraat met het bijhorend kruispunt dat de verbinding maakt met de nieuwe M.V. Oostenrijkstraat en de Aziëstraat. Op dit kruispunt staan verkeerslichten. Deze zijn definitief, maar de regeling wordt nog aangepast eens de A11 helemaal is afgewerkt.

De overige takken en op- en afritten van het aansluitingscomplex zijn nog in opbouw en zullen klaar zijn in de zomer van 2017.

item 1 complex detail
Nieuw kruispunt bovenop de spoortunnel, tussen de Alfred Ronsestraat, de M.V. Oostenrijkstraat en de Aziëstraat.

item 1 Omleiding havenverkeer en doorgaand verkeer

Verkeer naar de Aziëstraat en het bedrijf Bridgestone volgt een aparte omleiding.
aziestraat

INTERHAVENWEG ENKELE KEREN 'S NACHTS AFGESLOTEN VANAF SEPTEMBER

Vanaf september 2016 zal er aan de oostelijke kant van het Boudewijnkanaal gewerkt worden aan de bouw van het viaduct over de Interhavenweg. Deze werken zullen deels ’s nachts gebeuren om zo min mogelijk hinder te veroorzaken.

Een groot deel van het viaduct ten westen van het Boudewijnkanaal is al opgebouwd. De aannemer start nu ook aan de andere zijde van het kanaal. Daardoor is het nodig om de Interhavenweg op bepaalde momenten af te sluiten. De Interhavenweg werd in de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 augustus een eerste keer afgesloten. In totaal zijn er 6 nachten met nachtwerk voorzien per brughelft. De eerstvolgende nachtelijke afsluiting is voorzien begin december 2016. U zal tijdig op de hoogte gebracht worden van de datums van de andere nachten.

Op momenten dat de Interhavenweg is afgesloten zal er vanaf 22u ’s avonds tot 6u ’s morgens een omleiding gevolgd moeten worden. Deze omleiding loopt in beide richtingen over de N376 (Westkapelse Steenweg).

Wie vanuit Zeebrugge komt en richting Brugge wil, volgt de N350 (A. Ronsestraat) om via de brilrotonde naar de N376 geleid te worden. Vanaf daar kan het verkeer via de Herdersbruggestraat de N348 (Stationsweg) oprijden en de weg naar Brugge vervolgen.

Verkeer komende van Knokke-Heist dient ook het traject via de N376 te volgen. Verkeer komende van Brugge met bestemming Zeebrugge en Knokke-Heist volgt de Herdersbruggestraat en de N376. Verkeer richting Zeebrugge rijdt kort door in de richting van Knokke/Sluis om vervolgens aan de rotonde ter hoogte van de N300 (Heistlaan) terug te draaien. Op die manier komt ook dit verkeer op de N350 richting Zeebrugge terecht.

160831 BDM Omleiding Interhavenweg-01

HINDER IN HET HAVENGEBIED SINDS AUGUSTUS 2015

Vanaf augustus verandert de verkeerssituatie in het havengebied van Zeebrugge. Door de herinrichtingswerken aan de zuidelijke havenrand, zal het havenverkeer een omleiding moeten volgen langs de nieuw aangelegde parallelweg, de Interhavenweg.

Nieuwe Interhavenweg

De Havenrandweg-Zuid (N348) zal deel uitmaken van de nieuwe A11 en wordt daarom anders ingericht. Om de hinder tijdens de werken aan de Havenrandweg-Zuid te beperken, is de aannemer eerst gestart met de bouw van een nieuwe parallelweg aan de overkant van de spoorweg Brugge-Knokke: de Interhavenweg. In oktober zal deze weg deels klaar zijn, en wordt het havenverkeer hierlangs omgeleid. Ook na de werken zal de Interhavenweg dienst blijven doen als verbindingsweg tussen de bedrijvenzone Herdersbrug en de achterhaven.

Fase 1: augustus 2015 – oktober 2015

In augustus 2015 wordt er op twee plaatsen gewerkt in de Margareta Van Oostenrijkstraat, aan de brilrotonde en aan de spoorwegovergang in de bocht. Tussen deze twee werfzones wordt ook het fietspad heraangelegd. Aan de werfzone ter hoogte van de brilrotonde is er over een afstand van 100 m slechts beurtelings verkeer mogelijk, dat in goed banen geleid wordt door verkeerslichten. Het stuk tussen deze werfzone en de bocht wordt volledig afgesloten, verkeer wordt omgeleid via een nieuw aangelegde havenweg.

FASE-1-Interhavenweg Omleidingskaart21


Fase 2: oktober 2015 – oktober 2016


Op 28 oktober 2015 wordt de Havenrandweg-Zuid (N348) onderbroken. Verkeer uit de richting van Westkapelle en de N49 moet ter hoogte van de brilrotonde afslaan naar de Margareta Van Oostenrijkstraat, en kan het havengebied en de Herdersbrug bereiken via de nieuwe Interhavenweg. Verkeer uit de richting van Brugge slaat voor de bocht van de Havenrandweg-Zuid (N348) af naar het Boudewijnkanaal, rijdt onder het A11-viaduct in opbouw en de bestaande spoorwegbrug, en volgt dan de omleiding via de nieuwe Interhavenweg.

FASE-2 Interhavenweg Omleiding-fase2

 

 

BOUW FIETSTUNNEL

Parallel aan de zuidelijke havenrand en de Zijdelingse Vaart wordt een recreatief fietspad aangelegd tussen het Boudewijnkanaal en het Leopold- en het Schipdonkkanaal. Die werken zijn momenteel nog niet aan de gang. Maar er wordt wel al werk gemaakt van de nieuwe fietstunnel ter hoogte van de Vaneweg. Zo kan het fietsverkeer tussen de haven en Dudzele op een veilige manier z’n weg verder zetten.

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen