Respect voor de omgeving

Ontsluitingsweg bedrijventerrein Blauwe Toren en de Spie

Respect voor het landschap

twee-bomen

 

De nieuwe ontsluitingsweg sluit nauw aan bij de nieuwe A11, waardoor er zo weinig mogelijk ruimte wordt ingenomen. Het Lisseweegs Vaartje wordt omgelegd, maar behoudt zijn ecologische waarde door de aanleg van een faunapassage.

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen