Bereikbaarheid

NIEUW KRUISPUNT PATHOEKEWEG EN LOKALE VERBINDINGSWEG IN GEBRUIK SINDS 13 OKTOBER 2016

Sinds 13 oktober is het kruispunt van de Pathoekeweg met de nieuwe verbindingsweg naar de Blankenbergse Steenweg (N371) in gebruik. Verkeer tussen de Herdersbrug en de N371 rijdt nu hierlangs en niet meer via de Stationsweg (N348).

Het afgesloten stuk van de Stationsweg wordt opgebroken, zodat daar de nieuwe Stationsweg kan aangelegd worden. Deze nieuwe Stationsweg herstelt de historische verbinding tussen de Blankenbergse Steenweg (N371) en Dudzele.

Op het nieuwe kruispunt van de Pathoekeweg met de nieuwe verbindingsweg krijgt het verkeer tussen de Herdersbrug en de Blankenbergse Steenweg (N371) voorrang op het lokale verkeer over de Pathoekeweg. Concreet betekent dit dat verkeer vanop de Pathoekeweg naar de Blankenbergse Steenweg (en de N31 en de E40) niet via het nieuw aangelegde kruispunt kan rijden, maar een omleiding volgt via de Kolvestraat en de Blankenbergse Steenweg (N371). De overige afslaande bewegingen zijn wel mogelijk. Deze situatie blijft gelden tot de A11 helemaal in dienst is, in de loop van de zomer van 2017.
pathoekeweg

STATIONSWEG AFGESLOTEN SINDS 26 OKTOBER 2015

Vanaf maandagavond 26 oktober wordt de Stationsweg (N348) afgesloten tussen het kruispunt met de N31 en de brug over de spoorlijnen Brugge-Zeebrugge (‘De Rampe’). Deze afsluiting is definitief. Op deze plaats wordt immers het nieuwe aansluitingscomplex van de A11 met de N31 aangelegd.

Door het afsluiten van de Stationsweg moet het verkeer tussen de N31 en de Pathoekeweg, Dudzele, de haven of de Natiënlaan (N49) voortaan een andere route volgen.

Tot wanneer de nieuwe A11 in gebruik is, geldt er een omleiding via het aansluitingscomplex Blauwe Toren en de nieuw aangelegde verbindingsweg tussen de Blankenbergse Steenweg (N371) en de Pathoekeweg. Deze nieuwe, lokale verbindingsweg sluit langs de ene kant aan op de vernieuwde rotonde Parkbegraafplaats, en langs de andere kant op de Pathoekeweg.

Omleiding voor verkeer vanop de E40 /N31: vanaf oktober 2015 tot augustus 2017

N31

Omleiding voor verkeer uit Dudzele/Knokke-Heist: vanaf oktober 2015 tot augustus 2017

Knokke-Heist

Ook voor fietsers wordt de Stationsweg (N348) afgesloten. Fietsverkeer dat van de Vagevuurwijk en de Blankenbergse Steenweg (N371) naar Dudzele wil of omgekeerd, kan gebruik maken van het nieuw aangelegde fietspad. Dit fietspad loopt parallel met de nieuw aangelegde verbindingsweg tussen de Blankenbergste Steenweg (N371) en de Pathoekeweg. Het nieuwe fietspad zorgt ook voor een alternatieve route voor fietsers die normaal gezien gebruik maken van de spooroverweg tussen de Lentestraat en de Sint-Pieterstraat, die vanaf eind oktober afgesloten wordt.

150916 FIETSPADEN-Stationsweg

Eens de nieuwe A11 klaar is, in de herfst van 2017, kunnen het doorgaand verkeer en het havenverkeer gebruik maken van het nieuwe aansluitingscomplex van de A11 met de N31. Voor lokaal verkeer blijft de route via de nieuwe verbindingsweg gelden. Verkeer dat vanop de N31 naar Dudzele of industrieterrein Herdersbrug wil, kan dus niet langer afslaan ter hoogte van de Statiosweg, maar rijdt via het complex blauwe Toren om daar de nieuwe verbindingsweg te nemen. Dit geldt ook in de omgekeerde richting, verkeer uit Dudzele of industrieterrein Herdersbrug rijdt via Blauwe Toren naar de N31. Op deze manier worden het lokaal verkeer en het zwaar verkeer van elkaar gescheiden en verhoogt de verkeersveiligheid, één van de centrale doelstellingen van het A11-project.

BOUW SPOORBRUG OVER SPOOR BRUGGE BLANKENBERGE SINDS APRIL 2014

De nieuwe ontsluitingsweg kruist ook de huidige spoorlijn Brugge – Blankenberge en de Lisseweegse Vaart. Sinds april 2014 zijn er werken aan de gang om een nieuwe brug te bouwen over de spoorlijn Brugge-Blankenberge waarover het verkeer van de N31 rijdt. Naast de bestaande brug wordt eerst een deel van de nieuwe brug gebouwd. Nadat het verkeer over dit nieuwe gedeelte rijdt, wordt de bestaande brug afgebroken en wordt de nieuwe brug afgewerkt.

De nieuwe ontsluitingsweg zal aansluiten op de Pathoekeweg en op de nieuwe rotonde aan de Parkbegraafplaats.

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen