Respect voor de omgeving

Fietspad van het Boudewijnkanaal tot het Leopold en Schipdonkkanaal

Respect voor het landschap

landschap
De havenrand is ontworpen als een dijkrand. Langsheen de Zijdelingse vaart worden knotwilgen en populieren aangeplant. Fietsen van het Boudewijnkanaal tot het Leopold- en Schipdonkkanaal is fietsen in een groene polderomgeving.

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen