Respect voor de omgeving

Brug over het Leopold- en Schipdonkkanaal

 

Respect voor landschap

twee-bomen
De aansluiting van de Heistlaan ligt ten noorden van de A11 en wordt dus losgekoppeld van de A11. Daardoor wordt de impact op de bomenrijen langs het Tweelingenkanaal en op de permanente graslanden beperkt. De beleving van de Heistlaan en z’n omgeving blijft dus optimaal bewaard.

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen