Respect voor de omgeving

Beweegbare brug over het Boudewijnkanaal

Beperken geluidshinder

Icoon geluid


Net na de kruising van het Boudewijnkanaal komt er een geluidsscherm aan de zuidkant van de A11, om de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken.

 

 

 

 

Beperken lichthinder

Icoon licht


Enkel wanneer de beweegbare brug over het Boudewijnkanaal openstaat, zal de snelweg verlicht worden.

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen