Bereikbaarheid

AFWERKING MIDDENBERM BLANKENBERGSE STEENWEG (N371) NOVEMBER 2016

Vanaf 7 november wordt er zes weeknachten gewerkt aan de middenberm van de Blankenbergse Steenweg (N371). De werken zullen telkens duren van 20u tot 6u, het verkeer in de richting van Brugge wordt omgeleid.

Tussen de rotonde en de nieuwe brug worden new jerseys geplaatst op de middenberm. Er wordt ook openbare verlichting geïnstalleerd. Om de werken te kunnen uitvoeren wordt 1 rijstrook afgesloten. Het verkeer in de richting van Brugge moet omrijden via de Zeelaan (N31), de Oostendse Steenweg (N9) en opnieuw de Zeelaan (N31).

De indienstname van de nieuwe afrit van de Zeelaan (N31) is gepland voor eind dit jaar, we houden u hiervan op de hoogte.

blankenbergsesteenweg

FASEWISSEL OP NIEUW AANGELEGDE N31 EIND SEPTEMBER 2016

 

Vanaf eind september rijdt het verkeer over de nieuwe helft van de N31. Op deze nieuwe weg geldt een hoogtelimiet van 5,6 meter.

De aannemer zal in de maand september de nieuwe helft van de N31 rijrichting Zeebrugge afwerken. Eind september zal het verkeer op versmalde rijstroken op deze nieuwe helft rijden zodat de aannemer de andere helft rijrichting E40 kan aanleggen. Het verkeer richting E40 moet zoals vandaag over één rijstrook, verkeer richting Zeebrugge over twee versmalde rijstroken.

Samen met de fasewissel op de N31 zal ook de nieuwe oprit richting E40 van de N371 in dienst gaan. Verkeer dient niet meer tot het laag gelegen kruispunt van de Vagevuurwijk te rijden om de beide tijdelijke opritten te bereiken. De tijdelijke afrit komende van Zeebrugge richting Vagevuur blijft wel bestaan, de nieuwe afrit zal ten vroegste eind dit jaar in dienst gaan.

160831 BDM vagevuurwijk-01OUDE ZEELAAN EIND SEPTEMBER 2016 BUITEN GEBRUIK VOOR DOORGAAND VERKEER

Momenteel wordt de Oude Zeelaan (toegang naar Parkbegraafplaats) gebruikt als tijdelijke verbindingsweg tussen de grote rotonde van de Blankenbergse Steenweg (N371) en de nieuwe weg richting Herdersbrug. Doordat de oude brug van de Blankenbergse steenweg over de N31 is afgebroken kan de nieuwe verbindingsweg tussen de N371 en de Herdersbrug definitief aangesloten worden op de grote rotonde. Dit is gepland begin september. 

Zeelaan 2


STATIONSWEG AFGESLOTEN SINDS 26 OKTOBER 2015

Vanaf maandagavond 26 oktober wordt de Stationsweg (N348) afgesloten tussen het kruispunt met de N31 en de brug over de spoorlijnen Brugge-Zeebrugge (‘De Rampe’). Deze afsluiting is definitief. Op deze plaats wordt immers het nieuwe aansluitingscomplex van de A11 met de N31 aangelegd.

Door het afsluiten van de Stationsweg moet het verkeer tussen de N31 en de Pathoekeweg, Dudzele, de haven of de Natiënlaan (N49) voortaan een andere route volgen.

Tot wanneer de nieuwe A11 in gebruik is, geldt er een omleiding via het aansluitingscomplex Blauwe Toren en de nieuw aangelegde verbindingsweg tussen de Blankenbergse Steenweg (N371) en de Pathoekeweg. Deze nieuwe, lokale verbindingsweg sluit langs de ene kant aan op de vernieuwde rotonde Parkbegraafplaats, en langs de andere kant op de Pathoekeweg.

Omleiding voor verkeer vanop de E40 /N31: vanaf oktober 2015 tot augustus 2017

N31

Omleiding voor verkeer uit Dudzele/Knokke-Heist: vanaf oktober 2015 tot augustus 2017

Knokke-Heist

Ook voor fietsers wordt de Stationsweg (N348) afgesloten. Fietsverkeer dat van de Vagevuurwijk en de Blankenbergse Steenweg (N371) naar Dudzele wil of omgekeerd, kan gebruik maken van het nieuw aangelegde fietspad. Dit fietspad loopt parallel met de nieuw aangelegde verbindingsweg tussen de Blankenbergste Steenweg (N371) en de Pathoekeweg. Het nieuwe fietspad zorgt ook voor een alternatieve route voor fietsers die normaal gezien gebruik maken van de spooroverweg tussen de Lentestraat en de Sint-Pieterstraat, die vanaf eind oktober afgesloten wordt.

150916 FIETSPADEN-Stationsweg

Eens de nieuwe A11 klaar is, in de herfst van 2017, kunnen het doorgaand verkeer en het havenverkeer gebruik maken van het nieuwe aansluitingscomplex van de A11 met de N31. Voor lokaal verkeer blijft de route via de nieuwe verbindingsweg gelden. Verkeer dat vanop de N31 naar Dudzele of industrieterrein Herdersbrug wil, kan dus niet langer afslaan ter hoogte van de Statiosweg, maar rijdt via het complex blauwe Toren om daar de nieuwe verbindingsweg te nemen. Dit geldt ook in de omgekeerde richting, verkeer uit Dudzele of industrieterrein Herdersbrug rijdt via Blauwe Toren naar de N31. Op deze manier worden het lokaal verkeer en het zwaar verkeer van elkaar gescheiden en verhoogt de verkeersveiligheid, één van de centrale doelstellingen van het A11-project.

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen