Respect voor de omgeving

Aansluitingscomplex A11 - Zeehaven van Brugge

Respect voor het landschap

landschap
Te midden van het aansluitingscomplex rest er nog zone die niet gebruikt wordt in functie van de nieuwe infrastructuur. Die wordt afgegraven en omgevormd tot een waterlandschap met plas- en draszones. Op termijn kan er zich hier een biologisch waardevolle zone ontwikkelen.

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen