Blik op de werken

De A11 in vogelvlucht

2 jaar A11

Hoera, we zijn ondertussen 2 jaar bezig! Op 22 maart 2014 ging de eerste spade voor de A11 de grond in. In die 2 jaar tijd zijn de verschillende werven in Brugge, Damme en Knokke-Heist al goed gevorderd.

Hinder door afbraak oude brug over N31

Eens de nieuwe brug over de N31 in gebruik is, wordt de oude brug afgebroken. Deze afbraakwerken vinden plaats in het weekend van 15 april, van vrijdagavond tot maandagochtend. Het verkeer op de N31 volgt dan een tijdelijke omleiding via de op- en afritten.

Nieuwe brug Blankenbergse Steenweg over N31 in dienst vanaf eind maart

Eind maart 2016 is de nieuwe brug van de Blankenbergse Steenweg (N371) over de N31 afgewerkt en in dienst. Het verkeer wordt vanaf dan niet meer afgeleid via de minirotonde, maar verloopt opnieuw via de Blankenbergse Steenweg (N371) zelf.

Mogelijke (nachtelijke) geluidshinder in april en mei

In april en mei vinden er op verschillende werven werken plaats die geluidshinder kunnen veroorzaken. Deze werken gebeuren meestal ’s nachts. Het gaat telkens maar om een paar nachten op rij, en de aannemer doet zijn best om de hinder tot een minimum te beperken.

Ondertunneling Dudzelestraat start deze lente

Begin juni 2016 is de tunnel onder de Oostkerkestraat (N374) klaar. Vanaf dan beginnen de werken aan de andere tunnel onder de Dudzelestraat (N376). Dit betekent dat de Oostkerkestraat weer wordt opengesteld voor het verkeer, maar de Dudzelestraat tijdelijk wordt afgesloten.

Eén week nachtwerk vanaf maandag 29 februari

Vanaf maandagavond 29 februari wordt er vijf nachten gewerkt aan het aansluitingscomplex van de A11 met de haven van Zeebrugge. Deze nachtelijke werken kunnen mogelijks geluidshinder veroorzaken.

Wat bouwen we aan de Stationsweg?

Sinds oktober 2015 is de stationsweg (N348) afgesloten en zijn daar grote omleidingen van kracht. De reden van die afsluiting en omleidingen? De bouw van het nieuwe aansluitingscomplex van de A11 met de N31.

Versmalde rijstroken op de N31 vanaf februari 2016

Vanaf 1 februari 2016 moet het verkeer over versmalde rijstroken op de N31, vanaf de Blankenbergse Steenweg (N371) tot voorbij de ‘oude’ Stationsweg.

Natuurcompensaties in Damme en Kwetshage

Door de aanleg van de A11 gaat kwetsbare en Europees beschermde natuur verloren. Om het verlies aan natuurwaarden te compenseren, moet de overheid op andere plaatsen nieuwe natuur creëren. Dat gebeurt o.a. in Damme, in de zone tussen de Romboutswerve en de Damse Vaart en in Kwetshage.

De A11: gebouwd door mensen

De rubriek ‘Gebouwd door mensen’ brengt het verhaal van iemand met een specifieke taak op de werf. Voor deze editie is dat Jan De Brabander, hoofdwerfleider asfalt voor de A11. Hij toont ons de voor- en nadelen van asfaltverhardingen en legt uit waarom asfaltwerken moeilijk kunnen uitgevoerd worden tijdens de winter.

Herstellingswerken in de week van 7 december

In de week van 7 december 2015 zal de aannemer putten in het wegdek herstellen. Zowel de bestaande als de tijdelijke wegen in het projectgebied van de A11, hebben immers op verschillende plekken schade opgelopen. Als de weersomstandigheden tegenzitten, kan de timing van deze werken nog opschuiven.

Nieuwe brug Blankenbergse Steenweg over N31 pas in dienst vanaf voorjaar 2016

Door problemen met het brugdek, zal de nieuwe brug pas gebruiksklaar zijn in het voorjaar van 2016. De nieuwe brug zal waarschijnlijk in dienst zijn vanaf eind maart 2016, de afbraak van de oude brug is voorzien voor april 2016.

Grote hinder op komst vanaf 26 oktober

Midden oktober starten er ingrijpende werken op de N348, waardoor zowel de Stationsweg (N348) als de Havenrandweg-Zuid (N348) worden afgesloten. Hierdoor zijn verschillende omleidingen van kracht. De Stationsweg is afgesloten vanaf maandagavond 26 oktober, de Havenrandweg-Zuid vanaf 28 oktober. Deze data kunnen nog een paar dagen opschuiven door de weersomstandigheden.

De A11: gebouwd door mensen

De rubriek ‘Gebouwd door mensen’ brengt het verhaal van iemand met een specifieke taak op de werf. Voor deze editie is dat Davy Poelaert, projectleider wegeniswerken voor de A11. Hij legt ons haarfijn uit wat er allemaal komt kijken bij wegeniswerken, en waar er op dit moment A11-wegen worden aangelegd.

Overweg tussen brilrotonde in Brugge tijdelijk afgesloten

Vanaf vrijdagavond 11 september tot maandagochtend 14 september is de overweg over het treinspoor Brugge-Knokke tussen de zogenaamde ‘brilrotonde’ in Brugge tijdelijk afgesloten. Tijdens dat weekend plaatst de aannemer de bovenbouw van de nieuwe fietstunnel onder het spoor. Het verkeer moet tijdelijk omrijden.
[12  >>  

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen